00-660 Warszawa, ul. Lwowska 4/3
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl
Rozwód krok po kroku

Rozwód krok po kroku

Decydując się na zawarcie związku małżeńskiego, niewiele osób w ogóle dopuszcza do siebie myśl o rozwodzie. Niemniej jednak, życie pisze różne scenariusze, na które warto być przygotowanym, choćby tylko teoretycznie. Rozwód, to nie tylko skrajne emocje i ogromny stres, ale także pewne formalności, których należy dopełnić.  1 Pozew2 Opieka nad dziećmi3 Podział majątku wspólnego4 Pomoc…
Czytaj dalej

Rozwód z orzeczeniem o winie co daje?

Rozwód z orzeczeniem o winie co daje?

Jeżeli małżonkowie nie wystąpią do sądu ze zgodnym żądaniem rozwodu bez orzekania o winie, obowiązkiem sądu jest orzeczenie wyroku, w którym zawrze, czy i który z małżonków jest winny za rozpad pożycia małżeńskiego. Może zatem orzec, że winę ponosi jeden z nich, oboje albo żaden. Jakie są konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie? Skutki prawne…
Czytaj dalej

Ile wynosi średnia wysokość alimentów?

Ile wynosi średnia wysokość alimentów?

Wysokość świadczenia alimentacyjnego na dziecko jest uzależnione od wielu czynników. Większość osób uważa, że w sądzie liczą się tylko udokumentowane dochody osoby zobowiązanej do comiesięcznego uiszczania alimentów. Nic bardziej mylnego. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym w sposób rzeczowy i przystępny wyjaśnimy zasady, jakimi kieruje się sąd przyznając alimenty. Od czego zależy świadczenie alimentacyjne? Wysokość…
Czytaj dalej

Alimenty na małżonka

Alimenty na małżonka

Najprościej rzecz ujmując alimenty jest to świadczenie, które polega na dostarczaniu przez daną osobę (zobowiązany) środków potrzebnych na utrzymanie uprawnionego. Jak stanowi art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako KRO), obowiązek alimentacyjny – jest to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Świadczenie to najczęściej kojarzone jest z pieniędzmi, które…
Czytaj dalej

Ugoda majątkowa po rozwodzie

Ugoda majątkowa po rozwodzie

Czy ugoda majątkowa po rozwodzie jest możliwa? Rozwód i wszystko, co z nim związane najczęściej kojarzy się z pełnym emocji, nerwów i przedłużającym się postępowaniem. Co jednak można zrobić, by takie negatywne aspekty ograniczyć? Rozwiązaniem w tym zakresie może być np. zdecydowanie się na ugodę majątkową po rozwodzie, czyli tzw. umowny podział majątku. Majątek wspólny…
Czytaj dalej

Przyczyny uzasadniające rozwód

Przemoc w rodzinie

Zjawisko przemocy w rodzinie jest nie zjawiskiem nowym, jej stosowanie w poprzednich czasach było usankcjonowane przez wielowiekową tradycję i prawo. Prawo rzymskie zezwalało ojcu na decydowanie o losach swojej rodziny, a kary fizyczne wobec dzieci jeszcze do niedawna były traktowane jako zwykłe metody wychowawcze. Niemniej jednak obecnie istnieje ustawowy zakaz stosowania przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, seksualnej i ekonomicznej.…
Czytaj dalej

Rodzicielski plan wychowawczy

Rodzicielski plan wychowawczy

Czym jest rodzicielski plan wychowawczy? Najprościej rzecz ujmując, rodzicielski plan wychowawczy (zwany również porozumieniem wychowawczym lub rodzicielskim) jest to porozumienie zawarte pomiędzy rodzicami małoletniego dziecka, dotyczące ich woli w zakresie współpracy przy jego wychowywaniu, dbaniu o jego dobro. Porozumienie to określa również zasady, na których współpraca ta będzie się opierała. Innymi słowy – to po…
Czytaj dalej

Alimenty dla matki przy ustaleniu ojcostwa

Alimenty dla matki przy ustaleniu ojcostwa

1 Obowiązek alimentacyjny utrzymania matki w okresie porodu2 Utrzymanie matki dziecka przez okres dłuższy niż 3 miesiące3 Kiedy wystąpić z roszczeniami?4 Jak uwiarygodnić ojcostwo?5 Inne przypadki Obowiązek alimentacyjny utrzymania matki w okresie porodu Jak wynika z art. 141 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli mamy do czynienia z tzw. pozamałżeńskim ojcostwem, powstaje cała gama obowiązków ojca…
Czytaj dalej

Jak wygląda sprawa rozwodowa?   

Jak wygląda sprawa rozwodowa?   

1 Wniesienie pozwu2 Sprawa rozwodowa3 Zeznania świadków, stron, dowody4 Zakończenie rozprawy- wyrok Wniesienie pozwu Sprawa rozwodowa rozpoczyna się po złożeniu przez którąś ze stron pozwu. Pozew należy złożyć do sądu okręgowego, a postępowanie będzie miało tryb procesowy. Przy składaniu pozwu pobierana jest opłata, jej wysokość reguluje Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, aktualnie (2019…
Czytaj dalej

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

1 Majątek wspólny2 Podział majątku3 Sądowy podział majątku4 Umowny podział majątku5 Umowny czy sądowy podział majątku? Majątek wspólny Majątek wspólny nazywany jest inaczej wspólnotą majątkowa. Wspólnota taka powstaje w momencie zawarcia małżeństwa (wyjątkiem  jest ustalenie rozdzielności majątkowej między małżonkami), a wspólność ustawowa ustaje w kilku przypadkach, jednym z nich jest rozwód. W skład majątku wspólnego wchodzą: przedmioty majątkowe nabyte w…
Czytaj dalej

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ