Warszawa ul. Solidarności 83/89 lok 96
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Adwokat rozdzielność majątkowa Warszawa

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Kancelaria Lucyny Szabelskiej specjalizuje się w sprawach cywilnych, w szczególności w sprawach rodzinnych. Wąska specjalizacja skutkuje wysoką skutecznością w prowadzonych sprawach.

Adwokat/ prawnik a rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa dotyczy małżonków. Można ją ustanowić przed zawarciem związku małżeńskiego lub w trakcie jego trwania. Może być wprowadzona przez akt notarialny lub orzeczenie sądowe. W przypadku powstania rozdzielności majątkowej nie ma jednego, wspólnego majątku, a dwa odrębne. Każda strona samodzielnie dysponuje swoim majątkiem, może go pomnażać lub wydawać.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika?

Coraz więcej osób jest zainteresowanych uzyskaniem rozdzielności majątkowej. Sprawy tego typu na stałe weszły do oferty kancelarii. Ustanowienie rozdzielności często staje się koniecznością.

Rozdzielność majątkowa ustanowiona przed obliczem notariusza dotyczy sytuacji, w której małżonkowie dobrowolnie decydują się na wprowadzenie zmian w ustawowej rozdzielności majątkowej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że:

„Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. § 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.”

Najczęściej wprowadzanymi zmianami jest wprowadzenie rozdzielności majątkowej. W trakcie trwania małżeństwa będzie można taką umowę zmienić.Możliwe jest także ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej przez sąd. Przymus taki może być zastosowany wobec małżonka, który trwoni wspólny majątek, podejmuje niewłaściwe decyzje majątkowe, nie dokłada starań do pomnażania majątku wspólnego. W celu ustanowienia takiej rozdzielności należy złożyć pozew do sądu o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej. Pozew musi zawierać dane stron postępowania, ale przede wszystkim dowody na niewłaściwe zachowania małżonka, zeznania świadków. Przy sporządzeniu kompletnego pozwu potrzebna jest często pomoc prawnika. Po złożeniu pozwu rozpoczyna się postępowanie sądowe, sąd na podstawie dostarczonych i przedstawionych dowodów i zeznań świadków podejmie decyzję o słuszności ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej.

Pomoc prawna przy rozdzielności majątkowej?

-podstawowa konsultacja prawna, rozmowa na temat sytuacji Klienta, sposobów ustanowienia rozdzielności, jej zalet i wad w konkretnym przypadku

-doradztwo w zakresie rodzajów rozdzielności, niezbędnych dowodów do przedstawienia przed sądem,

-negocjacje i rozmowy z przedstawicielem współmałżonka

-przygotowanie umowy zmieniającej/ znoszącej wspólnotę majątkową

-napisanie i złożenie pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, pomoc przy skompletowaniu dokumentów

-reprezentowanie Klienta przed sądem w przypadku ustalania ustroju przymusowego

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Rozdzielność majątkowa Warszawa

Jeśli zastanawiasz się nad wprowadzeniem rozdzielności to skontaktuj się z moją kancelarią. Z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców Warszawy, którzy decydują się na wprowadzenie rozdzielności. Sprawy o rozdzielność majątkową prowadzone są przez sądy cywilne, przy składaniu pozwu należy uiścić opłatę. Pozew składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda. Warto powierzyć tak ważne kwestie finansowe w ręce specjalisty.

Call Now Button