00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Adwokat rozdzielność majątkowa Warszawa

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Kancelaria Lucyny Szabelskiej specjalizuje się w sprawach cywilnych, w szczególności w sprawach rodzinnych. Wąska specjalizacja skutkuje wysoką skutecznością w prowadzonych sprawach.

Adwokat/ prawnik a rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa dotyczy małżonków. Można ją ustanowić przed zawarciem związku małżeńskiego lub w trakcie jego trwania. Może być wprowadzona przez akt notarialny lub orzeczenie sądowe. W przypadku powstania rozdzielności majątkowej nie ma jednego, wspólnego majątku, a dwa odrębne. Każda strona samodzielnie dysponuje swoim majątkiem, może go pomnażać lub wydawać.

Adwokaci i radcy prawni
z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika?

Coraz więcej osób jest zainteresowanych uzyskaniem rozdzielności majątkowej. Sprawy tego typu na stałe weszły do oferty kancelarii. Ustanowienie rozdzielności często staje się koniecznością.

Rozdzielność majątkowa ustanowiona przed obliczem notariusza dotyczy sytuacji, w której małżonkowie dobrowolnie decydują się na wprowadzenie zmian w ustawowej rozdzielności majątkowej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że:

„Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. § 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.”

Najczęściej wprowadzanymi zmianami jest wprowadzenie rozdzielności majątkowej. W trakcie trwania małżeństwa będzie można taką umowę zmienić.Możliwe jest także ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej przez sąd. Przymus taki może być zastosowany wobec małżonka, który trwoni wspólny majątek, podejmuje niewłaściwe decyzje majątkowe, nie dokłada starań do pomnażania majątku wspólnego. W celu ustanowienia takiej rozdzielności należy złożyć pozew do sądu o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej. Pozew musi zawierać dane stron postępowania, ale przede wszystkim dowody na niewłaściwe zachowania małżonka, zeznania świadków. Przy sporządzeniu kompletnego pozwu potrzebna jest często pomoc prawnika. Po złożeniu pozwu rozpoczyna się postępowanie sądowe, sąd na podstawie dostarczonych i przedstawionych dowodów i zeznań świadków podejmie decyzję o słuszności ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej.

Pomoc prawna przy rozdzielności majątkowej?

-podstawowa konsultacja prawna, rozmowa na temat sytuacji Klienta, sposobów ustanowienia rozdzielności, jej zalet i wad w konkretnym przypadku

-doradztwo w zakresie rodzajów rozdzielności, niezbędnych dowodów do przedstawienia przed sądem,

-negocjacje i rozmowy z przedstawicielem współmałżonka

-przygotowanie umowy zmieniającej/ znoszącej wspólnotę majątkową

-napisanie i złożenie pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, pomoc przy skompletowaniu dokumentów

-reprezentowanie Klienta przed sądem w przypadku ustalania ustroju przymusowego

Adwokaci i radcy prawni
z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń

Sprawy o rozdzielność majątkową

  • Przygotowanie pozwu – kompletny pozew o rozdzielność majątkową powinien zawierać wszystkie dowody na poparcie żądania oraz odpis aktu małżeństwa.
  • Aby sąd uwzględnił żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej, należy w nim uargumentować ważne powody do ustanowienia rozdzielności majątkowej (52 kodeksu rodzinnego). Może to być np. separacja faktyczna.
  • Postępowanie rozpoczyna się od złożenia przez jednego ze współmałżonków pozwu do sądu rejonowego, w okręgu ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choćby jedno z małżonków ma w nim miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Gdy żaden z małżonków nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w okręgu ostatniego miejsca zamieszkania pozew należy złożyć do sądu rejonowego w miejscu zamieszkania Strony Pozwanej, a jeżeli nie ma tej podstawy – miejsca zamieszkania Powoda.
  • W następnej kolejności należy uiścić opłatę sądową w wysokości 200 zł

Rozdzielność majątkowa Warszawa

Jeśli zastanawiasz się nad wprowadzeniem rozdzielności to skontaktuj się z moją kancelarią. Z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców Warszawy, którzy decydują się na wprowadzenie rozdzielności. Sprawy o rozdzielność majątkową prowadzone są przez sądy cywilne, przy składaniu pozwu należy uiścić opłatę. Pozew składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda. Warto powierzyć tak ważne kwestie finansowe w ręce specjalisty.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ