00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Rozdzielność majątkowa

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Rozdzielność majątkowa

Istnieją dwa rodzaje rozdzielności majątkowej; rozdzielność umowna i przymusowa. Pierwszy przypadek zachodzi w sytuacji, gdy rozdzielność majątkowa jest zawarta między małżonkami w formie aktu notarialnego. Małżonkowie są zgodni do podpisania takiej umowy. Polega to na tym, że małżonkowie zachowują majątek nabyty po zawarciu umowy, jak i ten, który nabyli przed zawarciem umowy. Majątek nabyty po przed zawarciem umowy należy do majątku osobistego małżonka. Umowę taką można rozwiązać, jeżeli taka sytuacja zaistnieje w trakcie trwania małżeństwa przekształca się we wspólność ustawową. Rozdzielność majątkowa umowna może zostać dokonana przez pełnomocnika ważna jest jednak forma zawarcia takiej umowy przez pełnomocnika, musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo musi być szczegółowo określone, musi być w nim zawarte postanowienia umowy rozdzielności majątkowej oraz z kim ma być ona zawarta. Po podpisaniu umowy każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem, nie musi informować o stanie majątku, czy też zaciągniętych zobowiązaniach.

Kolejną rozdzielnością jest rozdzielność majątkowa przymusowa, czyli z mocy prawa. Nie jest ona zasadą i nie jest dobrowolna jak rozdzielność majątkowa umowna. Występuje, wtedy gdy zachodzą określone przesłanki a są nimi;
-ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite jednego z małżonków
– orzeczenie upadłości jednego z małżonków
– orzeczenie separacji
Rozdzielność przymusowa powstaje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ