00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Sprawy o znęcanie

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Sprawy o znęcanie Prawnik Warszawa

Sprawy o znęcanie – postępowania karne, zgodnie z dyspozycją art. 207 § 1 k.k. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W pierwszej kolejności należy zgłosić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – jest to etap przygotowawczy postępowania karnego.

Na tym etapie należy zgromadzić wszystkie niezbędne dowody – np. obdukcje, nagrania, wiadomości sms, dane świadków i inne, które uwiarygodnią stosowanie przemocy.

Następnie, gdy prokurator zdecyduje wnieść akt oskarżenia, zostanie on przesłany do Sądu.

Na etapie postępowania sądowego Osoba Pokrzywdzona może działać jako Oskarżyciel Posiłkowy. Często zastępuję ofiary przemocy działając jako pełnomocnik Oskarżyciela Posiłkowego lub z drugiej strony jako Obrońca Oskarżonego.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ