Warszawa ul. Solidarności 83/89 lok 96
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl
Alimenty na małżonka

Alimenty na małżonka

Najprościej rzecz ujmując alimenty jest to świadczenie, które polega na dostarczaniu przez daną osobę (zobowiązany) środków potrzebnych na utrzymanie uprawnionego. Jak stanowi art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako KRO), obowiązek alimentacyjny – jest to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Świadczenie to najczęściej kojarzone jest z pieniędzmi, które…
Przeczytaj więcej

Ugoda majątkowa po rozwodzie

Ugoda majątkowa po rozwodzie

Czy ugoda majątkowa po rozwodzie jest możliwa? Rozwód i wszystko, co z nim związane najczęściej kojarzy się z pełnym emocji, nerwów i przedłużającym się postępowaniem. Co jednak można zrobić, by takie negatywne aspekty ograniczyć? Rozwiązaniem w tym zakresie może być np. zdecydowanie się na ugodę majątkową po rozwodzie, czyli tzw. umowny podział majątku. Majątek wspólny…
Przeczytaj więcej

Przyczyny uzasadniające rozwód

Przemoc w rodzinie

Zjawisko przemocy w rodzinie jest nie zjawiskiem nowym, jej stosowanie w poprzednich czasach było usankcjonowane przez wielowiekową tradycję i prawo. Prawo rzymskie zezwalało ojcu na decydowanie o losach swojej rodziny, a kary fizyczne wobec dzieci jeszcze do niedawna były traktowane jako zwykłe metody wychowawcze. Niemniej jednak obecnie istnieje ustawowy zakaz stosowania przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, seksualnej i ekonomicznej.…
Przeczytaj więcej

Rodzicielski plan wychowawczy

Rodzicielski plan wychowawczy

Czym jest rodzicielski plan wychowawczy? Najprościej rzecz ujmując, rodzicielski plan wychowawczy (zwany również porozumieniem wychowawczym lub rodzicielskim) jest to porozumienie zawarte pomiędzy rodzicami małoletniego dziecka, dotyczące ich woli w zakresie współpracy przy jego wychowywaniu, dbaniu o jego dobro. Porozumienie to określa również zasady, na których współpraca ta będzie się opierała. Innymi słowy – to po…
Przeczytaj więcej

Alimenty dla matki przy ustaleniu ojcostwa

Alimenty dla matki przy ustaleniu ojcostwa

Obowiązek alimentacyjny utrzymania matki w okresie poroduSpis treści na stronie1 Obowiązek alimentacyjny utrzymania matki w okresie porodu2 Utrzymanie matki dziecka przez okres dłuższy niż 3 miesiące3 Kiedy wystąpić z roszczeniami?4 Jak uwiarygodnić ojcostwo?5 Inne przypadki Jak wynika z art. 141 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli mamy do czynienia z tzw. pozamałżeńskim ojcostwem, powstaje cała gama…
Przeczytaj więcej

Jak wygląda sprawa rozwodowa?   

Jak wygląda sprawa rozwodowa? 

Wniesienie pozwuSpis treści na stronie1 Wniesienie pozwu2 Sprawa rozwodowa3 Zeznania świadków, stron, dowody4 Zakończenie rozprawy- wyrok Sprawa rozwodowa rozpoczyna się po złożeniu przez którąś ze stron pozwu. Pozew należy złożyć do sądu okręgowego, a postępowanie będzie miało tryb procesowy. Przy składaniu pozwu pobierana jest opłata, jej wysokość reguluje Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,…
Przeczytaj więcej

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Majątek wspólnySpis treści na stronie1 Majątek wspólny2 Podział majątku3 Sądowy podział majątku4 Umowny podział majątku5 Umowny czy sądowy podział majątku? Majątek wspólny nazywany jest inaczej wspólnotą majątkowa. Wspólnota taka powstaje w momencie zawarcia małżeństwa (wyjątkiem  jest ustalenie rozdzielności majątkowej między małżonkami), a wspólność ustawowa ustaje w kilku przypadkach, jednym z nich jest rozwód. W skład majątku wspólnego wchodzą: przedmioty majątkowe…
Przeczytaj więcej

Czym jest postępowanie alimentacyjne?

Alimenty to regularne świadczenie na rzecz osoby fizycznej od osób zobowiązanych do ich płacenia. Alimenty najczęściej dochodzone są na drodze postępowania sądowego. Cechą tego postępowania przed sądem jest to, że to strony zobowiązane są do dostarczenia sądowi materiału dowodowego, sąd w takim postępowaniu podejmuje decyzje na podstawie dostarczonych dowodów. Obowiązuje także zasada równości stron, co…
Przeczytaj więcej

Czym jest opieka naprzemienna? 

Opieka naprzemienna- czy występuje w polskim prawie? Pojęcie to nie występuje wprost w polskim prawie, jest jednak możliwe stosowanie pieczy naprzemiennej nad dzieckiem. Brak jasnej regulacji nie wyklucza możliwości stosowania opieki naprzemiennej. Piecza naprzemienna- podstawy prawne do stosowania W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wprowadzono w 2015 roku zmiany, które pośrednio o tym traktują. Art. 58…
Przeczytaj więcej

Miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu

Orzeczenie rozwodowe kończy małżeństwo, ale wprowadza także zmiany w praktycznym funkcjonowaniu rodziny. Wyrok może zawierać rozstrzygnięcia dotyczące obowiązku alimentacyjnego, wspólnego majątku, władzy rodzicielskiej, form kontaktu z dziećmi, miejscu pobytu i zamieszkania dzieci. Miejsce zamieszkania pojawia się więc jako pojęcie często przy sprawach rozwodowych lub dotyczących separacji. Sąd nie ma obowiązku regulować tej kwestii, jednak często…
Przeczytaj więcej

Call Now Button