00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Czy ojciec ma prawo zabrać dziecko bez zgody matki?

Przydatne informacje

Pomiędzy rodzicami wychowującymi dziecko często potrafi dochodzić do poważnych konfliktów. Na skutek tego cierpią przede wszystkim dzieci, które są „przerzucane” od jednego do drugiego rodzica. Niekiedy może się zdarzyć, iż dochodzi do uprowadzenia małoletniej osoby. Muszą wtedy zaistnieć pewne przesłanki, aby w ogóle można było mówić o uprowadzeniu. 

Uprowadzenie dziecka – kiedy do tego dochodzi?

Coraz częściej ojciec dziecka nie może porozumieć się z matką małoletniego i obie strony nie informują siebie o wzajemnych poczynaniach. Do uprowadzenia dojdzie jednak jedynie wtedy, gdy:

  • ojciec ma ograniczone prawa rodzicielskie (nie pozwala mu to na decydowanie o miejscu pobytu dziecka),
  • ojciec ma odebrane prawa rodzicielskie.

Bardzo rzadko zdarza się, że oboje rodziców mają takie same prawa, co do wychowywania dzieci (opieka rodzicielska zazwyczaj nie jest przyznawana na równi). Oczywiście rodzice mogą przedstawić przed sądem uzyskane pomiędzy nimi porozumienie i przedstawić sądowi w jaki sposób będą wychowywać dziecko po rozwodzie lub w trakcie separacji. Co istotniejsze przy rozwodach takie sytuacje praktycznie nie występują. Jeśli jednak władza rodzicielska jest przyznana na równi nie można mówić o uprowadzeniu, gdy ojciec dziecka postanowi np. zabrać dziecko na wakacje. Nie da się ukryć, że matka dziecka powinna o tym wiedzieć i mieć pełny wgląd w zaistniałą sytuację oraz stały kontakt z dzieckiem.

Za uprowadzenie będzie uznane zabranie dziecka spod opieki rodzica, który wystąpił do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka właśnie przy nim na czas separacji lub rozwodu i sąd się na to zgodził. W żadnym razie takich ustaleń nie powinno się łamać, ponieważ ojcu grożą za to surowe konsekwencje.

Porwanie rodzicielskie – co o nim wiadomo?

Istnieje jeszcze jedno potencjalne zagrożenie dla matki dziecka, a mianowicie tzw. porwanie rodzicielskie. Do porwania dochodzi wtedy, gdy rodzice mają równe prawa rodzicielskie i mogą na równi decydować o tym, gdzie będzie przebywać dziecko, natomiast ojciec zabierze małoletniego spod opieki matki i jej o tym nie poinformuje. Często również same dzieci nie chcą przebywać w towarzystwie ojca i bierze się to oczywiście pod uwagę, ponieważ w tego typu sprawach dba się głównie o dobro dziecka.

Do uprowadzenia lub porwania rodzicielskiego najczęściej dochodzi na skutek realizowanego postępowania rozwodowego. Ojcowie nie są w stanie pogodzić się z tym, że ich ukochane dziecko nie znajdzie się po rozwodzie pod ich opieką. Dochodzi do rozmaitych rozgrywek pomiędzy rodzicami, w trakcie których ojcowie niekiedy są pokrzywdzeni. Nie zwalnia ich to z obowiązku przestrzegania polskiego prawa i ustaleń sądowych.

Matka małoletniego może wyczuć, że coś jest nie tak w momencie, gdy ojciec dziecka nadużywa przysługującego mu prawa do spotkań z małoletnią osobą. Mowa tutaj m.in. o tym, że chce się z nim widzieć znacznie częściej (i to wtedy, gdy nie powinno się to zdarzyć) lub przywozi dziecko kilka godzin po wyznaczonej godzinie spotkania. Takich sytuacji nie powinno się bagatelizować. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości sprawa powinna zostać zgłoszona na policję.

Czy ojciec dziecka stoi na straconej pozycji?

Przyznanie władzy rodzicielskiej na równi obojgu rodzicom sprawia, że ojciec dziecka nie stoi na straconej pozycji. W takiej sytuacji matka małoletniego nie ma prawa:

  • utrudniać ojcu kontaktu z dzieckiem,
  • utrudniać ojcu regularnych spotkań z dzieckiem.

Wszelkie utrudnienia warto jak najszybciej zgłaszać na policję, tak aby odpowiednie służby mogły zareagować. Gorzej sprawa ma się z ograniczeniem praw rodzicielskich, ponieważ sąd może wtedy zakazać ojcu zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu (zazwyczaj poza mieszkanie matki) czy też zezwolić na spotkania jedynie w obecności drugiego z rodziców. Co najważniejsze ojciec będzie nadal mógł widywać swoje dziecko i jeśli tylko wyrazi taką wolę nie można mu tego zabronić. Istotne jest to, aby porozumieć się z matką i zadbać wspólnie o dobro małoletniej osoby.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ