00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Rozwód międzynarodowy

Czy rozwód międzynarodowy znacząco komplikuję sprawę?. Przeczytaj mój wpis, a dowiesz się więcej.

Rozwód międzynarodowy

Wzrasta liczba małżeństw zawieranych przez obywateli różnych państw. W związku, z czym niestety też wzrasta liczba rozwodów międzynarodowych. W tym wpisie omówię, jak przebiega rozwód z obcokrajowcem.

Jak uzyskać rozwód międzynarodowy 

Rozwód międzynarodowy w Polsce jest możliwy przy zastosowaniu fakultatywnej właściwości sądu, w kilku sytuacjach, np., jeśli małżonkowie mieszkali przed rozwodem w Polsce, jeśli jeden z małżonków ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce, jeden z małżonków, od co najmniej roku od złożenia pozwu zamieszkuje w Polsce. Zamieszkanie nie musi być potwierdzone meldunkiem w danym miejscu. Jeśli jedna ze stron lub powód zamieszkuje w Polsce, to rozwód przeprowadzany w naszym kraju wydaje się prostszym rozwiązaniem. Może dojść do sytuacji, w której małżonkowie w różnych krajach złoża pozew o rozwód, wtedy będzie on przeprowadzony w kraju, w którym wniosek o rozwód wpłynął, jako pierwszy. Kiedy sytuacja między małżonkami (zamieszkującymi w różnych państwach), staje się coraz trudniejsza i myśl o rozwodzie pojawia się coraz częściej, to warto uprzedzić ruch drugiej strony, składając pozew o rozwód w swoim kraju zamieszkania.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Czy małżonek przebywający za granicą musi stawić się w Polsce na rozprawie rozwodowej?


Każda ze stron ma prawo być wysłuchana przez sąd. Na rozprawie na pewno musi stawić się powód (osoba składająca pozew), nieobecność powoda może być przyczyną zawieszenia postępowania. Natomiast pozwany przebywający za granicą może złożyć zeznania przed polskim konsulem lub właściwym sądem za granicą. Rozwód będzie rozpatrywany z uwzględnieniem przepisów kraju, w którym siedzibę ma sąd zajmujący się orzeczeniem rozwodu. W przypadku rozwodu w Polsce z obcokrajowcem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W pewnych okolicznościach możliwe jest orzeczenie rozwodu na podstawie przepisów wewnętrznych innego państwa.


Rozwód z obcokrajowcem jest trochę trudniejszą procedurą niż w przypadku rozwodu z obywatelem polskim. Dlatego warto, żeby wybrany adwokat prowadził już wcześniej rozwody międzynarodowe

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ