Warszawa ul. Solidarności 83/89 lok 96
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Rozwód z alkoholikiem

Rozwód z alkoholikiem najczęściej jest rozwodem z orzeczeniem o winie.

Alkohol przyczyną rozwodów

Alkoholizm jest jednym z poważniejszych problemów społecznych w Polsce. Przyczyny tego zjawiska mogą być różne, jednak skutki najczęściej są takie same: rozpad rodziny. Zgodnie ze statystykami rozwody z powodu uzależnienia współmałżonka to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństw w Polsce.  Rozwód z alkoholikiem najczęściej jest rozwodem z orzeczeniem o winie. Jednak czy sama choroba alkoholowa jest wystarczającą przyczyną rozwodu?

Czy alkoholizm może być podstawą rozwodu?

Orzeczenie rozwodu z osobą uzależnioną będzie możliwe po ustaleniu przez sąd, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.  Nadużywanie alkoholu należy do tzw. przyczyn zawinionych. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego stwierdzona zostanie, jeśli małżonkowie są nieprzychylnie i niechętnie do siebie nastawieni. Jednak, co za tym idzie, przyjazne nastawienie jednego z małżonków nie wyklucza rozwodu, jeśli ustały pomiędzy nimi wyżej wspomniane więzi.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Rozpad pożycia małżeńskiego z winy jednego z małżonków wynika z naruszenia przez niego obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa. Warto, więc udowodnić przed sądem, jakich obowiązków wobec małżonka i rodziny nie wypełnia uzależniony współmałżonek.

Uzależnienie partnera od alkoholu a rozwód?

Pamiętać należy, że coraz więcej alkoholików to wysoko funkcjonujący alkoholicy: mają pracę, utrzymują relacje społeczne, oddzielają karierę od nałogu, grono znajomych nie zauważa problemu alkoholizmu. W takiej sytuacji udowodnienie przed sądem nałogu i rozpadu z tego powodu pożycia małżeńskiego będzie niezwykle trudne.  Warto zastanowić się, czy z problemem alkoholizmu nie wiąże się przemoc domowa, łącznie z psychiczną. Jeśli tak, to przed postępowaniem rozwodowym ofiara przemocy może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zawiadomienie będzie także dowodem w postępowaniu rozwodowym. Inne dowody, które będą przedstawiane przed sądem to zeznania świadków, planując, więc rozwód nie należy ukrywać przed bliskimi uzależnienia współmałżonka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ