00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Uzależnienie od narkotyków partnera a rozwód

Uzależnienie od narkotyków jest zdecydowanie poważniejsze niż uzależnienie od alkoholu dlatego może stanowić powodów rozpadu małżeństwa.

UWśród wielu powodów rozpadu małżeństw, różnego rodzaju uzależnienia znajdują się na górze listy przyczyn. Uzależnienie od narkotyków ma destrukcyjny wpływ na rodzinę, związek, życie codzienne. Rozwód z narkomanem nie jest rzadkością wśród prowadzonych przeze mnie spraw rozwodowych.

Jak wygląda rozwód z narkomanem?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że rozwód może być orzeczony w sytuacji, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozpad więzi (duchowa, fizyczna, gospodarcza).  Natomiast żadne przepisy nie regulują, z jakiej przyczyny nastąpił rozpad więzi, może to być oczywiście uzależnienie partnera od narkotyków. Uzależnienie partnera i brak chęci do podjęcia walki z nałogiem jest zawinioną przyczyną rozwodu. Ponadto w takiej sytuacji można oczekiwać i wnioskować o rozwód z orzeczeniem o winie.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Żeby sąd nie miał wątpliwości, że to uzależnienie od narkotyków spowodowało trwały rozpad więzi małżeńskich, należy wykazać jak wyglądało życie małżeńskie przed uzależnieniem partnera i co się zmieniło po uzależnieniu się współmałżonka od narkotyków. Udowodnić trzeba destrukcyjny wpływ uzależnienia na życie rodzinne, np. wykazać, że doszło do agresywnych zachowań, że uzależniony nie interesuje się sprawami rodziny, nie łoży na utrzymanie rodziny, trwoni pieniądze, stracił pracę itd. Jak zwykle niezwykle ważne będą zeznania świadków i dowody, dostarczone przez same zainteresowane strony postępowania.

Co może być dowodem w sprawie rozwodu z powodu uzależnienia od narkotyków?

Pamiętajmy, że obowiązek dostarczenie dowodów spoczywa na stronach, sąd nie zleca żadnych czynności śledczych. Dowodem mogą być zeznania świadków, dokumenty, np. obdukcja lekarska w przypadku aktu agresji, wypisy ze szpitala, protokoły policyjne; zdjęcia substancji niedozwolonych znajdujących się w posiadaniu uzależnionego.

Posiadanie narkotyków jest w Polsce zakazane, więc fakt ich posiadania należy zgłosić policji (w formie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa), zyskując tym samym dowód w późniejszej sprawie rozwodowej.

Ponadto w przypadku rozprawy rozwodowej powinno ustalić się kwestie władzy rodzicielskiej i kontakty dzieci z rodzicami.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ