Podział majątku – adwokat Warszawa
Sprawę podziału majątku rozwiedzionych małżonków można uzyskać na dwa sposoby:

  • Polubownie u notariusza – obie strony spotykają się w kancelarii, podpisują stosowny dokument i na tym kończy się całe postępowanie.
  • W sądzie – gdy strony nie mogą dojść do konsensusu polubownie, mówimy o przymusowej rozdzielności majątkowej. Wtedy sprawa najczęściej kończy się w sądzie, a zamiast notariusza do akcji wkracza adwokat.

Jak wygląda sądowy podział majątku?

  • Przygotowanie pozwu – kompletny pozew o rozdzielność majątkową powinien zawierać wszystkie dowody na poparcie żądania oraz odpis aktu małżeństwa.
  • Aby sąd uwzględnił żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej, należy w nim uargumentować ważne powody do ustanowienia rozdzielności majątkowej ( 52 kodeksu rodzinnego). Może to być np. separacja faktyczna.
  • Postępowanie rozpoczyna się od złożenia przez jednego ze współmałżonków pozwu do sądu rejonowego, w okręgu ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choćby jedno z małżonków ma w nim miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Gdy żaden z małżonków nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w okręgu ostatniego miejsca zamieszkania pozew należy złożyć do sądu rejonowego w miejscu zamieszkania Strony Pozwanej, a jeżeli nie ma tej podstawy – miejsca zamieszkania Powoda.
  • W następnej kolejności należy uiścić opłatę sądową w wysokości 200 zł
  • Podziałowi podlega jedynie majątek wspólny

Służę pomocą na każdym etapie postępowania.  Zadbam o sprawiedliwy podział majątku stosowny do wysiłku, jaki każda ze stron włożyła w jego pozyskanie i postaram się możliwe ograniczyć wszystkie stresowe sytuacje, jakie towarzyszą tego typu sprawom.