00–544 Warszawa, ul. Wilcza 29A lok. 7
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Rodzina zastępcza

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Rodzina zastępcza Prawnik Warszawa

Rodzina zastępcza – w celu ustanowienia rodziny zastępczej należy złożyć wniosek do Sądu Rodzinnego oraz spełniać szereg warunków zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ