00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód może odbyć się z orzekaniem o winie lub bez. W poniższym artykule dowiesz się więcej na ten temat. Zapraszam.


Zgodnie z artykułem 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd orzekając rozwód orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy jest to wtedy rozwód bez orzekania o winie. W tym artykule chciałabym skupić się na problemie takim jak rozwód z orzekaniem o winie.


Na czym polega rozwód z orzekaniem o winie


Rozwód z orzekaniem o winie polega na tym, że oboje małżonkowie nie są zgodni co to wnioskowania o rozwód bez orzekania o winie. Strony, czują się pokrzywdzone, chcące za wszelką cenę przeprowadzić postępowanie dowodowe i udowodnić tym, że to druga strona jest winna rozpadu. Artykuł 57 KRO o, którym wyżej wspomniałam mówi nam o tym, że obowiązkiem sądu w wyroku rozwodowym jest orzeczenie o winie, artykuł ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący co oznacza, że sąd jest zobowiązany z urzędu stwierdzić, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, wyjątkiem jest sytuacja, w której małżonkowie zgodnie wnioskują o rozwód bez orzekania o winie.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Rozwód z orzekaniem o winie a postępowanie dowodowe


Postępowanie dowodowe jest kluczową czynnością w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie, ponieważ to postępowanie dostarcza dla sądu najwięcej informacji na podane okoliczności sprawy. Podstawową czynnością w postępowaniu dowodowym jest przesłuchanie stron, ponieważ jest to źródło informacji, z jakiego powodu doszło do rozstania małżonków. Kolejnymi czynnościami dowodowymi może być przesłuchanie świadków, dokumenty, opinie biegłych specjalistów, wywiad środowiskowy lub inne środki dowodowe takie jak np. dowód z fotografii.


Wyrok rozwodowy a rozwód z orzekaniem o winie


Orzeczenie o winie sąd zamieszcza w sentencji wyroku rozwodowego. Sąd nie tylko orzeka o rozwodzie ma także obowiązek ustalenia,który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżonków. Postępowanie cywilne a dokładniej kodeks postępowania cywilnego ustala szereg konsekwencji związanych z orzeczeniem winy jednej ze stron. Dlatego więc małżonkowie, jeżeli od razu nie zdecydowali się na rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj doskonale wiedzą, że postępowanie dowodowe jest kluczem do orzeczenia winy a co za tym idzie angażują się w proces, aby udowodnić przed sądem, że to druga strona jest winna.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ