00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Cofnięcie zgody na rozwód bez orzeczenia o winie. Zmiana pozwu.

Czy można cofnąć zgodę na rozwód bez orzekania o winie?

Zmiana pozwu o rozwód.

Często spotykam się z sytuacją, gdy małżonkowie ustalili między sobą, że rozwód będzie bez orzekania o winie, ustalili także wzajemne wobec siebie zobowiązania. Jednak podczas rozprawy rozwodowej okazuje się, że jedna ze stron nie zamierza wypełnić swoich zobowiązań, a w sądzie rozpatrywany jest już rozwód bez orzekania o winie. Pojawia się tu pytanie, czy można cofnąć zgodę na rozwód bez orzekania winy.

Czym jest orzeczenie o winie rozpadu małżeństwa

Strona decydująca się złożyć pozew do sądu o rozwód decyduje, czy oczekuje rozwodu z orzeczeniem o winie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza pojęcie winy rozpadu małżeństwa, jednak nie definiuje tego. Art. 57. mówi, że „orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia„.  Najczęściej uznaje się, że winny jest ten ze współmałżonków, który naruszył obowiązki małżeńskie. Wina musi być w związku przyczynowo skutkowym z rozpadem małżeństwa i musi też być możliwa przed sądem do udowodnienia. Procedura rozwodu z orzeczeniem o winie jest długotrwała, wiąże się z roztrząsaniem szczegółów życia współmałżonków.  

Skutki rozwodu z orzeczeniem o winie w małżeństwie

Najważniejszym skutkiem orzeczenia o winie jest obowiązek alimentacyjny. Według artykułu 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku„.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Wycofanie zgody na rozwód bez orzekania o winie – procedura

Zgodę na rozwód bez orzekania o winie można wycofać podczas trwania rozprawy rozwodowej, ale także po ogłoszeniu wyroku, ale przed uprawomocnieniem się decyzji sądu. Zgoda taka nie dotyczy tylko momentu składania pozwu, ale także całego postępowania rozwodowego. Zgodę można cofnąć bez informowania małżonku, czy podawania przyczyny swojej decyzji.  Jednak obarczenie winą małżonka będzie już wymagało udowodnienia. Druga z możliwości cofnięcia zgody jest po ogłoszeniu wyroku sądu I instancji, wtedy w apelacji, która mamy prawo wnieść w określonym terminie, domagamy się rozwodu z orzeczeniem o winie.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ