00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

PRAWO RODZINNE

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

KANCELARIA PRAWA RODZINNEGO W WARSZAWIE

Szanowni Państwo jestem doświadczonym radcą prawnym specjalizującym się w sprawach rodzinnych. Jeżeli mają państwo sprawy, które wymagają pomocy profesjonalisty to dobrze Państwo trafili. W swoim doświadczeniu mam wygrane sprawy, które często przez klientów są sprawami nie do wygrania. Zapraszam do zapoznania się z moim zakresem usług w sprawach rodzinnych.

ROZWODY

Prowadzę sprawy rozwodowe zarówno bez orzekania o winie jak i skutecznie prowadzę sprawy z orzekaniem o winie, zajmuję się sprawami rozwodowymi z eksmisją.

ALIMENTY

Szanowni Państwo alimenty wobec dzieci  trwają do ukończenia nauki  a nie do ukończenia  przez dziecko 18 lat. Wyjątkiem od tej reguły są alimenty wobec dziecka niepełnosprawnego, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W sytuacji kiedy dziecko nie jest pełnoletnie zasądzone alimenty wypłacone są bezpośrednio rodzicowi, po osiągnięciu 18 roku życia powinny być one przekazywane dziecku. Jeśli dziecko posiada rodzeństwo zasądzone alimenty powinny być równe, chyba, że sąd orzeknie inaczej (np. niezbędna jest opieka medyczna nad jednym dzieckiem). Moim zadaniem jest zająć się Państwa sprawą tak aby wszelkie możliwe rozwiązania zostały zastosowane. A  Państwa Prawa były wyegzekwowane.

Prowadzę sprawy o alimenty z tytułu:

roszczenia o zasądzenie kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci (tj. alimentów);

roszczenia o podwyższenie kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci (tj. alimentów);

roszczenia o obniżenie kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci (tj. alimentów);

roszczenia o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;

zasądzenie alimentów na rzecz: małoletniego dziecka, pełnoletniego dziecka, dziadków, rodziców, rodzeństwa, rodziców, małżonka rozwiedzionego.

SEPARACJE

Separacja to nie tylko duży stres i emocje. Separacja może wiązać się z podziałem dużego majątku, walce o alimenty a także z władzą rodzicielską w takich przypadkach bardzo często potrzebna jest pomoc prawna.  ­­­

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA

Jeżeli zawarli Państwo małżeństwo pod wpływem groźby, błędu co do tożsamości, braku świadomości lub wystąpiły przeszkody małżeńskie mogą Państwo wystąpić o unieważnienie małżeństwa. W przypadku podjęcia decyzji o wystąpieniu w sprawie unieważnienia małżeństw w pierwszej kolejności należy skonsultować z profesjonalistą w sprawie ustalenie czy wystąpiła przeszkoda małżeńska.

PODZIAŁ MAJĄTKU

Zajmuje się  prowadzeniem przed sądową negocjacją podziału majątku małżonków w toku negocjacji  oraz prowadzeniem sprawy w toku postępowania sądowego.

KONTAKTY Z MAŁOLETNIM DZIECKIEM

Prowadzę sprawy o kontakty z dzieckiem począwszy od rodzica do dziadków i innych spokrewnionych osób.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ