00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Adwokat zaprzeczenie ojcostwa

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

W polskim systemie prawnym stosuje się zasadę domniemania przy ustaleniu ojcostwa dziecka, które przyszło na świat w związku małżeńskim: domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki, jednak nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Dlatego też coraz częściej w kancelariach adwokackich pojawiają się mężczyźni, których interesują kwestie zaprzeczenia ojcostwa. Kancelaria Lucyny Szabelskiej specjalizuje się w prawie rodzinnym, ma wieloletnie doświadczenie w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa.

Jak można zaprzeczyć ojcostwu?

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa rozpatrywana jest przez sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (gdy nie można ustalić miejsca zamieszkania pozwanego, sprawa może być rozpatrywana przez sąd miejsca zamieszkania powoda). Powodem może być zarówno mąż matki jak i matka, dziecko.

Zaprzeczenie ojcostwa polega na udowodnieniu przed sądem, że osoba prawnie uznawana za ojca, nie jest biologicznym ojcem dziecka.

Wykluczenie ojcostwa opiera się na wyniku badaniu DNA, wynik jest najważniejszym i obiektywnym dowodem.

Zaprzeczenie ojcostwa – krok po kroku

Pierwszym krokiem jest wniesienie pozwu do wydziału rodzinnego sądu rejonowego. Przy wniesieniu sprawy pobierana jest opłata w wysokości 200 zł. W powództwie powód żąda, by sąd stwierdził, że mężczyzna nie jest ojcem dziecka. Uzasadnienie powinno zawierać okoliczności świadczące o tym, że mężczyzna nie jest ojcem dziecka (na przykład w czasie gdy kobieta zaszła w ciążę, mężczyzna przebywał za granicą, lub mężczyzna jest bezpłodny lub kobieta współżyła z innym mężczyzną lub czasokresie poczęcie dziecka nie współżyła z domniemanym ojcem). Powód na rozprawie powinien wnioskować, o to by sąd postanowił o przeprowadzeniu badań DNA lub uznanie przez sąd jako dowodu wstępnego wcześniej przeprowadzonych badań DNA. Jeśli strony decydują się, wcześniej przeprowadzić badania muszą dokonać tego w akredytowanym laboratorium z zachowaniem odpowiednich procedur (jeśli strona przeciwna nie zaprzecza wyniku, to wynik może być uznany przez sąd jako ostateczny. W przypadku gdy druga strona kwestionuje wynik badania prywatnego, to konieczne będzie przeprowadzenie drugiego badania, zleconego przez sąd).

Adwokaci i radcy prawni
z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń

Ważne terminy

W przypadku spraw o zaprzeczenie ojcostwa niezwykle istotne są terminy na wniesienie sprawy. W prawie dokładnie określono terminy, w których poszczególne strony postępowania mogą żądać zaprzeczenia ojcostwa.

-mąż matki ma prawo wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa najpóźniej po upływie 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę,

-matka dziecka ma prawo wnieść pozew przed upływem 6 miesięcy od dnia, gdy dziecko się urodziło,

-dziecko natomiast może wnieść powództwo dopiero po osiągnięciu pełnoletniości, ale nie później niż po upływie 3 lat od dnia uzyskania pełnoletności,

-prokurator – zawsze, ustawodawca nie ogranicza jego uprawnienia w czasie.

Zaprzeczenie ojcostwa dziecka wcześniej uznanego

Możliwe jest także złożenie powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, co w praktyce oznacza cofnięcie wcześniejszego uznania dziecka.

Kiedy nie można zaprzeczyć ojcostwa?

Mężczyzna nie może zaprzeczyć ojcostwa dziecka już nieżyjącego, dziecka pełnoletniego, dziecka poczętego w wyniku zabiegu medycznego, na który ojciec dziecka wyraził zgodę.

Zaprzeczenie ojcostwa adwokat Warszawa

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa coraz częściej pojawiają się na wokandzie. Nie zawsze zaprzeczenie ojcostwa jest tylko formalnością, często sprawy przybierają skomplikowany obrót. Zaprzeczenie ojcostwa dotyczy spraw intymnych, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

Zaprzeczenie ojcostwa – porady prawne:

  • konsultacja prawna- spotkanie z Klientem w celu wyjaśnienia przebiegu postępowania, skutków zaprzeczenia ojcostwa,
  • sporządzenie pism procesowych, w tym pozwu
  • reprezentowanie Klienta przed sądem,
  • bieżące raportowanie o postępach sprawy
Adwokaci i radcy prawni
z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń
Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ