Warszawa ul. Solidarności 83/89 lok 96
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Majątek małżonków

Przy sprawach rozwodowych istotną kwestią są sprawy majątkowe, podział wspólnego majątku. Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Jest to zasada zawarta w Kodeksie, jednak nie ma w nim konkretnie wymienionych dóbr, które są wspólne. Uznaje się, więc, że przedmioty nabyte przez jednego z małżonków są wspólne, jeśli jest inaczej, to małżonek musi to udowodnić.


Wspólnota majątkowa powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, a ustaje w przypadku potwierdzonej sądownie separacji, rozwodu, podpisania notarialnego aktu o rozdzielności, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, ogłoszenia upadłości majątkowej jednego z małżonków.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607


Co jest majątkiem wspólnym?


Do majątku wspólnego wchodzi wynagrodzenie za pracę, dochody z innego rodzaju działalności zarobkowej, w szczególności z działalności gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej. Majątkiem wspólnym jest też dochód z majątku wspólnego i indywidualnego małżonków. Oznacza to, że jeśli małżonek wynajmuje komuś mieszkanie, które posiadał przed zawarciem związku małżeńskiego, to dochód z wynajmu jest majątkiem wspólnym, chociaż samo mieszkanie jest majątkiem osobistym jednego z małżonków.


Czy spadek jest majątkiem wspólnym?


Spadek ani darowizna nie należy do majątku wspólnego. Stanowi tak art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: (…) 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;”


Oznacza to, że niezależnie od tego, czy spadek był nabyty w trakcie trwania wspólnoty majątkowej, czy już może podczas procedury rozwodowej to nie stanowi on majątku, który będzie podzielony. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której w spadku lub darowiźnie małżonkowie są wymienieni wspólnie, lub przedmiotem darowizny są przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków, np. lodówka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ