00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Separacja a rozdzielność majątkowa

Czy separacja łączy się z rozdzielnością majątkową? Jak zabezpieczyć własny majątek podczas separacji? W artykule znajdziesz odpowiedź na kluczowe pytania związane z separacją i rozdzielnością majątkową.

Separacja to stan, w którym rozpadowi ulega pożycie małżeńskie. Fakt ten może, choć nie musi mieć potwierdzenie sądowe. Jeśli małżonkowie rozchodzą się, to jest to separacja faktyczne, ale jeśli tę sytuację chcą uregulować prawnie to na wniosek jednego lub dwóch małżonków sąd orzeka separację. Czy separacje powoduje rozdzielność majątkową?

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Czy warto formalnie uregulować kwestię separacji?

W orzeczeniu sądowym sąd: może wskazać, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa; podejmie kwestie opieki rodzicielskiej nad dziećmi; ureguluje kwestie kosztów utrzymania dzieci, ale przede wszystkim od momentu wydania orzeczenia sądowego powstaje rozdzielność majątkowa, której nie ma w przypadku separacji faktycznej, bez orzeczenia sądowego.

Podstawą prawną do spraw rozdzielności majątkowej stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

Art. 54. § 1. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.

§ 2. Z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy. Na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Warto, więc uregulować kwestie separacji sądownie. Zyskujemy pewność, że nie będziemy obciążeni zobowiązaniami zaciągniętymi przez małżonka, z którym wspólnie już nie żyjemy.

Zdarzają się przypadki, w których sąd powołując się na sprzeczne zasady współżycia społecznego, odmówi wydania orzeczenia o separacji. Może mieć to miejsce, jeśli na przykład jeden z małżonków jest w trakcie choroby lub przez separację miałoby ucierpieć dobro wspólnych dzieci.

Czym się różni separacja od rozwodu?

Podstawową różnicą jest to, że w przypadku separacji małżonkowie nie mają prawa zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Poza tą kwestią orzeczenie separacji ma takie same skutki prawne jak orzeczenie rozwodu. Może dojść do sytuacji, w której jedna ze stron żąda od sądu orzeczenia rozwodu, a druga orzeczenia separacji to sąd orzeknie rozwód, jeśli jest on uzasadniony.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ