Nazywam się Lucyna Szabelska 

Jestem doświadczonym i skutecznym radcą prawnym. Świadczą o tym wszystkie rozstrzygnięte przeze mnie sprawy i opinie zadowolonych klientów.

Moją specjalizacją jest prawo cywilne a w szczególności rodzinne. Pomagam uzyskać rozwód, wynegocjować podział majątku, uczestniczę też w sprawach o ustalenie ojcostwa oraz ustalenie kontaktów i uzyskanie alimentów. Mam świadomość, że tego typu postępowania są bardzo trudne dla większości klientów, w szczególności emocjonalnie. Wykazuję więc dużą empatię i cierpliwość oraz staram się możliwie odciążyć klienta, przejmując na siebie cały ciężar prowadzenia sprawy. Jestem w pełni zaangażowana w prowadzeniu postępowań.

Pełny zakres usług:

 • Rozwody - z orzeczeniem o winie, bez orzekania o winie, z winy obu Stron
 • Separacja - uzyskanie orzeczenia o separacji na wniosek jednej lub obu stron.
 • Ustalenie ojcostwa – ustalenie, że ojcem małoletniego dziecka jest mężczyzna, którego wskaże matka dziecka, przeważnie poparte badaniami DNA na etapie postępowania sądowego
 • Sprawy o alimenty - ustalenie wysokości opłat dla dzieci i ewentualnie dla współmałżonki/współmałżonka, roszczenia o podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, jak również alimenty od najbliższego członka rodziny
 • Kontakty - ustalenie częstotliwości spotkań po ewentualnym rozwodzie, separacji lub w przypadku związków nieformalnych
 • Władza rodzicielska – ograniczenie władzy rodzicielskiej do określonych uprawnień oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej, a także jej zawieszenie.
 • Podział majątku – sporny oraz niesporny
 • Rozliczenie konkubinatu –  tzw. podział majątku dla osób, które nie sformalizowały swojego związku
 • Rozdzielność majątkowa - postępowania sądowe mające na celu uzyskanie rozdzielności majątkowej, w sytuacji, gdy nie godzi się na nią jedna ze stron, również możliwa z datą wsteczną w celu zabezpieczenia majątku
 • Rodzina zastępcza - regulacja stosunków prawnych między dziećmi, a ich biologicznymi rodzicami na określony okres czasu
 • Procedura adopcyjna tj. przysposobienie - regulacja stosunków prawnych między dziećmi, a ich biologicznymi rodzicami
 • sprawy o znęcanie – postępowania karne,

Zapewniam kompleksową obsługę prawną w każdym z wymienionych obszarów. Jeśli okoliczności zmuszą Państwa do rozpoczęcia postępowania cywilnego, zapraszam na konsultację. Wspólnie przeanalizujemy sprawę i towarzyszące jej okoliczności, a następnie poszukamy najlepszego możliwego rozwiązania.

Siedziba kancelarii znajduje się w zabytkowej kamienicy na ul. Poznańskiej.  Bliskość Dworca Centralnego, kolei dojazdowej WKD sprawia, że dotarcie na miejsce nie powinno sprawiać problemu także klientom spoza Warszawy.

Szukasz skutecznego radcy prawnego w sprawach rodzinnych?

Kancelaria Radcy Prawnego wykorzystując posiadaną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych w kompleksowej obsłudze prawnej w przedmiocie prawa rodzinnego.