00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Adwokat separacja Warszawa

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Istnieje separacja prawna oraz faktyczna. Separacja różni się od rozwodu tym, że w przypadku separacji małżonkowie  nie mają prawa wejścia w ponowny związek małżeński. W Warszawie sprawy separacji formalnych rozpatrywane są przez sąd okręgowy (jeśli jedna ze stron lub dwie zamieszkują w Warszawie, ponieważ prawo mówi o tym, że separację rozstrzyga sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednego lub obojga małżonków). W Warszawie siedziby wydziałów cywilnych Sądu Okręgowego mieszczą się przy al. Solidarności 127.

Separacja Adwokat

Separacja jest prostszym, szybszym i tańszym sposobem na „rozejście” się małżonków niż rozwód. Wniosek o separację w przypadku zgody obojga małżonków sąd rozstrzyga na jednym posiedzeniu, wnioskodawca uiszcza stałą opłatę w wysokości 100 zł (w przypadku rozwodu stała opłata wynosi 600 zł). Separację może żądać małżonek winny rozkładowi pożycia, co z kolei w przypadku rozwodu nie jest możliwe. Jednak separacja też ma swoje zawiłości prawne, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika. Separacja bez sądowego potwierdzenia tj. separacja faktyczna (na przykład małżonkowie ustalają między sobą, że nie będą razem mieszkać) nie powoduje powstania rozdzielności majątkowej. Natomiast separacja prawna powoduje z mocy prawa powstanie ustroju rozdzielności majątkowej (więcej o rozdzielności majątkowej przeczytasz tu, rozdzielności majątkowa).

Adwokaci i radcy prawni
z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń

Separacja porady prawne

Decydując się na prowadzenie sprawy o separację przez Lucynę Szabelską, powinieneś wiedzieć co radca prawny zrobi w Twojej sprawie:

-konsultacja prawna- wstępna rozmowa podczas której adwokat/radca prawny wyjaśni konsekwencje prawne separacji, przedstawi możliwe rozwiązania

-przygotowanie pism procesowych- wniosek o separację, wniosek o podział majątku

-wniesienie wniosku o separację do sądu

-mediowanie między stronami w kwestiach opieki nad dziećmi, korzystania ze wspólnego mieszkania

-reprezentowania Klienta przed sądem

Kancelaria Lucyny Szabelskiej specjalizuje się w sprawach rodzinnych, a co za tym idzie wąska specjalizacja gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Kancelaria L. Szabelskiej ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno skomplikowanych, jak i z pozoru prostych spraw dotyczących separacji. Pamiętaj wybierając adwokata/ radcę prawnego, że sprawy rodzinne dotyczą często osobistych, intymnych spraw- warto zaufać polecanemu specjaliście.

Skutki separacji

Separacja nie kończy małżeństwa, jest stwierdzeniem czasowego rozkładu pożycia, rozkład pożycia musi być zupełny, ale już niekoniecznie trwały. Celem separacji może być możliwość przemyślenia sytuacji przez skłóconych małżonków. Najmniej skomplikowana sytuacja jest wtedy, gdy małżonkowie składają zgodny wniosek o separację, jednak zgoda drugiego małżonka nie jest wcale konieczna do orzeczenia separacji. Są jednak prawnie określone sytuacje, w których nie można uzyskać separacji.

Kiedy separacja nie jest możliwa?

Separacja nie może być orzeczona, jeśli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, lub jeśli separacja miałaby naruszać zasady współżycia społecznego.

Adwokaci i radcy prawni
z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń

Rozwód, to ostateczne zakończenie małżeństwa stosownym orzeczeniem sądowym. Jeżeli jednak nie chcesz decydować się na tak radykalny krok, możesz dać sobie czas na przemyślenie sytuacji. Formalnie uregulujesz taki stan rzeczy poprzez separację. Możesz w tym celu skorzystać z usług prawnika lub samodzielnie załatwić formalności.

Co to jest separacja?

Separacja polega na czasowym rozdzieleniu małżonków. W przeciwieństwie do rozwodu, nie zostaje zerwana więź prawną, łącząca kobietę i mężczyznę. Nie mogą oni zawrzeć nowych związków małżeńskich. Separacja może być zarówno faktyczną, jak i prawna. W pierwszym przypadku małżonkowie sami decydują o separacji i np. pomimo wspólnego zamieszkiwania, każde z nich prowadzi własny życie. Małżonkowie mogą także po prostu nie mieszkać razem, a nawet nie interesować się sobą nawzajem. Z prawnego punktu widzenia są jednak traktowani, jak typowe małżeństwo, gdyż separacja faktyczną nie wywołuje skutków prawnych.

Separacja zwana potocznie prawną lub formalną, jest orzekana przez sąd po stwierdzeniu, że między małżonkami doszło do zupełnego, ale nie trwałego rozkładu pożycia. Sąd bierze pod uwagę podobne przesłanki, jak w przypadku rozwodu, czyli ustanie więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Fakt wspólnego zamieszkiwania nie przekreśla szansy na uzyskanie orzeczenia o separacji. Sąd za każdym razem bada konkretny stan faktyczny indywidualnie.

Skutki separacji formalnej

  • Orzeczenie separacji przez sąd, pociąga za sobą konkretne konsekwencje prawne. Są to:
  • wzmianka o orzeczeniu separacji w akcie małżeństwa;
  • powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami – jest to często kluczowy powód wniosku o separację;
  • małżonkowie nie dziedziczą po sobie nawzajem w okresie separacji;
  • jeżeli w czasie separacji na świat przyjdzie dziecko, mąż matki nie będzie uznawany za domniemanego ojca.

Ile kosztuje separacja?

Jeżeli małżonkowie są zgodni, co do chęci orzeczenia wobec nich separacji i nie wnoszą dodatkowych wniosków, np. o eksmisję współmałżonka, o alimenty lub o podział majątku, to opłata wynosi 100 zł. W przypadku separacji spornej, koszt wzrasta do 600 zł. Rowniez każdy dodatkowy wniosek, obdarowany jest opłatą. Koszty zarówno w przypadku separacji na zgodny wniosek, jak i spornej nie obejmują zastępstwa procesowego w osobie adwokata lub radcy prawnego.
Co istotne, jeżeli jeden z małżonków złoży wniosek o separację, a drugi zażąda rozwodu, to sąd orzeczenie rozwód, chyba że orzeczenie rozwód i okaże się prawnie niedopuszczalne.

Separacja a niezbędne dokumenty

Zasadniczym dokumentem jest wspomniany już wniosek wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymaganej opłaty. Jeżeli separacja ma być orzeczono na zgodny wniosek stron, to wówczas nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Jeśli natomiast we wniosku są zawarte tezy i żądania, muszą one zostać poparte konkretnymi dowodami, np. w postaci dokumentów lub zeznań świadków. Jest to uzależnione od tego, co strona chce udowodnić przed sądem. W takim przypadku postępowanie dowodowe jest zbliżone do tego, które ma miejsce podczas sprawy o rozwód.

Separacja – ile trwa?

Celem separacji jest umożliwienie skonfilktowanym małżonkom spojrzenie z dystansem na ich związek. Jest to czas na przemyślenie, czy nadal chce być razem i jak wyobrażają sobie dalsze wspólne życie. Jest to bardzo indywidualna sprawa, dlatego też nie ma prawnego limitu, ile maksymalnie może potrwać separacja. W tym okresie można zdecydować się na terapię psychologiczną lub leczenie odwykowe, jeżeli to nałóg jednego ze współmałżonków stał się główną przyczyną rozkładu pożycia. Separacja została wprowadzona przez polskiego ustawodawcę, aby chronić podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina. Rozwód jest co do zasady wyjściem ostatecznym i rozwodzący się małżonkowie nie biorę pod uwagę powrotu do siebie. Na marginesie warto zwrócić uwagę, że dodatkowym celem ustawodawcy mogło być ograniczenie tzw. fikcyjnych rozwodów, które zdarzały się przed wprowadzeniem instytucji separacji formalnej.

Gdzie złożyć wniosek o separację?

Podobnie, jak w przypadku pozwu rozwodowego, wniosek o orzeczenie separacji należy złożyć w sądzie okręgowym, właściwym miejscowo dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Jeżeli małżonkowie nie mają stałego adresu zamieszkania, bramy jest pod uwagę sąd okręgowy według ich wspólnego miejsca pobytu. Dla przykładu, jeżeli obecnie jeden z małżonków mieszka poza granicami Polski, ale przed wyjazdem małżonkowie mieszkali wspólnie w Gdańsku, właściwym sądem będzie gdański sąd okręgowy.

Adwokaci i radcy prawni
z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń
Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ