00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Jak skutecznie pozbyć się kredytu po rozwodzie?

Kredyt po rozwodzie - wszystko co musisz wiedzieć.

Najczęstszym wspólnym zobowiązaniem małżonków jest kredyt mieszkaniowy. W jaki sposób podzielić się kredytem lub pozbyć się kredytu w przypadku rozwodu?

Zatem co zrobić ze wspólnym kredytem w przypadku rozwodu?

Jest kilka sposobów na skuteczne pozbycie się kredytu. Większość z nich zakłada jednak współpracę byłych małżonków w tej kwestii.  Byli małżonkowie mogą sporządzić aneks umowy kredytowej (procedura przejęcia długu), w którym zobowiązania zostaną przypisane jednej osobie. Bank będzie chciał mieć pewność, że raty będą spłacane, w związku, z czym rozpocznie procedurę sprawdzającą, podobno jak w przypadku ubiegania się o kredyt. Sprawdzana będzie zdolność kredytowa tej strony, która ma kredyt spłacać. W przypadku braku zdolności bank odmówi podpisania aneksu do umowy. Można wtedy wnioskować o dopisanie do umowy kredytowej, w miejsce byłego małżonka, nowego partnera lub innego członka rodziny. Oczywiście ponownie wymagana jest zgoda banku i posiadanie zdolności kredytowej.

Byli małżonkowie mogą też wspólnie sprzedać nieruchomość.

Po sprzedaży, z uzyskanych środków spłacić kredyt, po czym podzielić się ewentualną nadwyżką. Sprzedaż wydaje się prostym rozwiązaniem, jednak nie w każdym przypadku opłacalnym. Wcześniejsza umowa kredytowa mogła zawierać zapisy ograniczające wcześniejszą spłatę kredytu.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Po rozwodzie powstaje rozdzielność majątkowa. Małżonkowie mogą podzielić majątek podpisując umowę cywilnoprawną, lub przed sądem. Jeśli sąd orzekł rozwód i przyznał któremuś z małżonków nieruchomość, to nie oznacza to, że ten małżonek ma samodzielnie spłacać kredyt. Sąd może orzec, która ze stron powinna spłacać zobowiązanie. Problemem jest jednak to, że takie orzeczenie nie jest wiążące dla banku, ponieważ kredyt jest solidarnym zobowiązaniem dwóch stron. Bank będzie zawsze dążył do wyegzekwowania należności. Jeśli jedna ze stron nie spłaca rat, to bank może ściągać należności od drugiej strony. Jeśli bank egzekwuje należności od strony nieobciążonej tym obowiązkiem w orzeczeniu sądowym, to pokrzywdzona osoba może na drodze odrębnego postępowania domagać się zwrotu poniesionych kosztów (tzw. roszczenie regresowe).

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ