00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Adwokat ustalenie ojcostwa Warszawa

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Z roku na rok coraz więcej mężczyzn decyduje się na badania potwierdzające ojcostwo, także co roku wzrasta liczba spraw o zaprzeczenie ojcostwa. Mężczyźni coraz ostrożniej decydują się na uznanie dziecka.

Adwokaci i radcy prawni
z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń

Na czym polega ustalenie ojcostwa?

Ogólnie stosowaną i przyjętą zasadą jest to: że ojcem dziecka matki, które przyszło na świat podczas trwania związku małżeńskiego, jest mąż matki (w trakcie trwania małżeństwa dziecko przychodzące na świat jest uznawane za dziecko męża, nawet jeśli małżonkowie pozostawali w separacji faktycznej, ale nie potwierdzonej sądownie. Separacja, warunek uzyskania separacji). Jest jednak wiele przypadków, w których ustalenie ojcostwa jest problemem bardziej złożonym.

Prostą sytuacją wydaje się uznanie ojcostwa: mężczyzna składa oświadczenie, w którym stwierdza, że dziecko pochodzi od niego. Oświadczenie takie może być złożone w urzędzie stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym. Takie uznanie musi być potwierdzone przez matkę dziecka. Nie można uznać ojcostwa dziecka pełnoletniego ani dziecka nieżyjącego.

Jak sądownie ustalić ojcostwo?

Życie pisze różne scenariusze, czasami określone formuły prawne nie są adekwatne do zaistniałej sytuacji, np. małżonek chce zaprzeczenia ojcostwa, lub do nowo narodzonego dziecka chce się przyznać kilku mężczyzn.

W przypadku dziecka urodzonego poza związkiem małżeńskim stosuje się zasadę, zgodnie z którą ojcem uznaje się mężczyznę, który współżył z kobietą w okresie od trzechset do stu osiemdziesięciu jeden dni przed urodzeniem dziecka.

Ustalenie ojcostwa przez sąd jest możliwe po złożeniu do sądu pozwu o ustalenie ojcostwa. Z pozwem takim może wystąpić matka, dziecko, domniemany ojciec dziecka.
Najważniejszym dowodem w sprawie będzie badanie DNA.

Adwokaci i radcy prawni
z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń

Adwokat- ustalenie ojcostwa

W sprawach o ustalenie ojcostwa niezwykle pomocny jest adwokat/ radca prawny. Przede wszystkim adwokat jest w stanie podważyć zasady związane z prawnym domniemaniem ojcostwa, wyjaśnić kwestie związane z czasem koncepcyjnym, wyjaśnić skutki prawne uznania, ale i zaprzeczenia ojcostwa. Postępowanie bywa długotrwałe i skomplikowane, niejednokrotnie strona nie jest w stanie poradzić sobie przed obliczem sądu bez adwokata/ radcy prawnego.

Pomoc prawna ustalenie ojcostwa.

Ustalenie ojcostwa- kancelaria Lucyny Szabelskiej

Co wchodzi w zakres oferty kancelarii Lucyny Szabelskiej?

-wstępna konsultacja prawna- spotkanie podczas którego Klient opowie o swojej sytuacji prawnej, radca prawny udzieli porady, wyjaśni konsekwencje podjętych kroków prawnych

-sporządzenie pism procesowych (pozew),

-reprezentowanie przed sądem,

-pomoc w kompletowaniu dowodów

-bieżące raportowanie o toku sprawy

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ