Warszawa ul. Solidarności 83/89 lok 96
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Adwokat podział majątku Warszawa

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Podział majątku Adwokat / Prawnik.

Sprawy dotyczące podziału majątku bywają niezwykle skomplikowane tak jak i sytuacje rodzinne zaangażowanych stron. Kancelaria Lucyny Szabelskiej specjalizuje się w prawie rodzinnym i posiada bardzo duże doświadczenie przy sprawach dotyczących podziału majątku. Wiele spraw prowadzonych przeze mnie dotyczyło majątku, którego część znajdowała się poza granicami kraju. Klientami mojej kancelarii są także cudzoziemcy.

Podział majątku – adwokat Warszawa
Sprawę podziału majątku rozwiedzionych małżonków można uzyskać na dwa sposoby:

  • Polubownie u notariusza – obie strony spotykają się w kancelarii, podpisują stosowny dokument i na tym kończy się całe postępowanie.
  • W sądzie – gdy strony nie mogą dojść do konsensusu polubownie.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Pomoc prawna podział majątku?

  • Przygotowanie pozwu – kompletny pozew o rozdzielność majątkową powinien zawierać wszystkie dowody na poparcie żądania oraz odpis aktu małżeństwa.
  • Aby sąd uwzględnił żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej, należy w nim uargumentować ważne powody do ustanowienia rozdzielności majątkowej (52 kodeksu rodzinnego). Może to być np. separacja faktyczna.
  • Postępowanie rozpoczyna się od złożenia przez jednego ze współmałżonków pozwu do sądu rejonowego, w okręgu ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choćby jedno z małżonków ma w nim miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Gdy żaden z małżonków nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w okręgu ostatniego miejsca zamieszkania pozew należy złożyć do sądu rejonowego w miejscu zamieszkania Strony Pozwanej, a jeżeli nie ma tej podstawy – miejsca zamieszkania Powoda.
  • W następnej kolejności należy uiścić opłatę sądową w wysokości 200 zł
  • Podziałowi podlega jedynie majątek wspólny

Służę pomocą na każdym etapie postępowania. Zadbam o sprawiedliwy podział majątku stosowny do wysiłku, jaki każda ze stron włożyła w jego pozyskanie i postaram się możliwe ograniczyć wszystkie stresowe sytuacje, jakie towarzyszą tego typu sprawom.

Rozprawa przed sądem

Podział majątku przed sądem bywa skomplikowany, często nie ze względu na skomplikowane procedury sądowe, ale ze względu na zachowanie samych stron, które często próbują zataić część majątku mogącego ulec podziałowi. Podział majątku jest rodzajem rozprawy cywilnej, sąd podejmuje działania jedynie na wniosek stron. Strony mają obowiązek przedstawienia materiału dowodowego, wyliczeń nakładów i wydatków, na podstawie których sąd dokona własnej oceny i dokona rozliczenia majątku wspólnego, i ustali podział majątku. Po podziale majątku strony tracą prawo do dysponowania częścią majątku.

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku przy rozwodzie jest przeprowadzany niezwykle rzadko, ponieważ wymaga złożenia zgodnego wniosku małżonków. Najczęściej rozwiedzeni małżonkowie dzielą majątek po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu o rozwodzie, wymagane jest wtedy złożenie oddzielnego wniosku do sądu, i rozpoczęcie odrębnego postępowania.

Podział majątku w trwającym małżeństwie może być dokonany po ustanowieniu rozdzielności majątkowej. W trakcie trwania wspólności majątkowej nie można skutecznie podzielić majątku. Ważna jest więc tu kolejność czynności prawnych, najpierw sądowe potwierdzenie ustania wspólności majątkowej (o rozdzielności majątkowej, sposobach na jej ustanowienie przeczytasz w tym wpisie Rozdzielność majątkowa, a dopiero potem można dokonać podziału majątku wspólnego.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika przy podziale majątku?

Podziału majątku można dokonać nie tylko przy rozwodzie, ale także w trakcie trwania związku małżeńskiego i po jego ustaniu- nie każdy ma tego świadomość, podobnie jak w przypadku wielu kwestii związanych z podziałem majątku.

Sprawy o podział majątku Warszawa

Mam doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw podziału majątku (podział majątku, którego część znajduje się za granica, majątek składający się z wielu elementów) jak i tzw. prostych spraw (które proste są pozornie, ponieważ postawa stron utrudnia prowadzenie skutecznych działań).

Zapraszam do kontaktu.

Call Now Button