00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Czy można ubiegać się o alimenty, będąc w separacji?

Kto w separacji możne oczekiwać alimentów?

Separacja to stan polegający na rozpadzie pożycia małżeńskiego. Separacja różni się od rozwodu tym, że małżonkowie nie mogą wejść w kolejny związek małżeński. Czy jednak w separacji można oczekiwać alimentów?

Separacja a alimenty

W separacji stosowane są takie same rozwiązania prawne jak w przypadku rozwodu, co za tym idzie kwestie alimentów są traktowane tak samo jak, w sytuacji rozwiedzionych małżonków. Jeśli któraś ze stron oczekuje od sądu decyzji w sprawie nałożenia alimentów, to wcześniej należy sądownie uregulować też kwestię separacji. Separacją potocznie nazywamy sytuację, gdy małżonkowie przestają ze sobą mieszkać, jednak w sensie prawnym separacja to stan rozkładu pożycia małżeńskiego potwierdzony sądownie. Zanim przystąpimy do wyegzekwowania alimentów, należy więc sądownie potwierdzić rozpad pożycia.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Kto w separacji możne oczekiwać alimentów?

Alimentów może oczekiwać zarówno od strony winnej rozpadowi małżeństwa, jak i od niewinnego rozpadowi małżeństwa. Jednak te dwie sytuacji różnią się od siebie.

Jeśli małżonek w orzeczeniu sądowym został uznany za winnego rozpadowi małżeństwa, a orzeczona separacja pogorszy sytuację finansową drugiego małżonka, to jest to już wystarczający powód do ubiegania się o alimenty, nie jest konieczne udowodnienie, że druga strona znajduje się w niedostatku.

W przypadku orzeczenia separacji bez wskazywania winnego strona oczekująca alimentów musi udowodnić, że żyje w niedostatku. Jednak w tym przypadku, każda ze stron może żądać od drugiej alimentów, roszczenie alimentacyjne przysługuje każdemu z nich.

Czy obowiązek alimentacyjny w trakcie separacji kiedyś się kończy?

Pomimo wielu podobieństw alimentów w separacji do alimentów po rozwodzie, to jednak obowiązek alimentacyjny nie kończy się wraz z ponownym wejściem w związek małżeński strony otrzymującej alimenty, ponieważ sama definicja separacji wyklucza zawarcie kolejnego związku małżeńskiego. Jeśli jeden ze współmałżonków płaci alimenty w separacji bez orzekania o winie, to sposobem na zakończenie obowiązku alimentacyjnego, byłoby orzeczenie rozwodu z winy strony, która dotychczas otrzymywała alimenty.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ