00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Kontakt z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem rodziców, więcej na temat kontaktu z dzieckiem przeczytasz w tym wpisie: Kontakty z dzieckiem. Czasami dochodzi do sytuacji, kiedy jeden z rodziców nie ma możliwości utrzymywania więzi i relacji z własnym dzieckiem, można wtedy mówić o utrudnianiu kontaktu z dzieckiem.

W sensie prawnym utrudnianie kontaktu z dzieckiem ma miejsce w sytuacji, gdy rodzic ma uniemożliwiony kontakt z dzieckiem pomimo wcześniejszego postanowienia sądowego. Jeden z opiekunów po sądowym uregulowaniu  kontaktów z dzieckiem, nie wypełnia treści postanowienia sądowego, należy przymusić rodzica do wypełniania sądowego postanowienia.

Co zrobić gdy matka dziecka utrudnia kontakt z dzieckiem?

Bardzo często w sytuacji konfliktu rodzice wykorzystują dziecko do własnych rozgrywek, zdarza się, że kobiety zabraniając kontaktu z dzieckiem, mszczą się na byłym partnerze.

W przypadku niestosowania się do orzeczania sądowego przez jednego z rodziców, drugi ma prawo żądać kary pieniężnej wobec rodzica niestosującego się do postanowienia. Zasada to ma zmusić rodzica to wykonywania postępowania sądowego. Według aktualnych regulacji kara taka trafia nie do Skarbu Państwa, a  do rodzica, któremu utrudniany jest kontakt z dzieckiem.

Co zrobić, gdy masz utrudniony kontakt z dzieckiem? Krok po kroku

Pierwszym etapem do wyegzekwowania postanowienia sądowego jest złożenie do sądu wniosku o zagrożenie nakazem wypłaty. Wniosek ten powinien zawierać opisy konkretnych sytuacji, w jakich pomimo postanowienia sądowego lub zawartej ugody matka dziecka nie chciała go wydać ojcu. Należy określić jakie zachowania są według wnioskodawcy utrudnianiem kontaktu. Często w dniu wyznaczonej wizyty matka dziecka odmawia wydania dziecka, argumentując to chorobą dziecka, nie zezwala na spacer ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne itd. Każdą taką sytuację należy opisać i w miarę możliwości udokumentować.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Jak udokumentować utrudnianie kontaktu z dzieckiem?

W zależności od sytuacji dowody mogą być różne. Jeśli matka dziecka twierdzi, że dziecko jest chore, a zaraz po wyjściu ojca wychodzi z nim na spacer, to należy zrobić dokumentację fotograficzną takiego zdarzenia. Można także prosić o dostarczenie zaświadczenia o wizycie dziecka u lekarza, prosić o okazanie wypisanych recept, wykupionych leków itd. W przypadku sytuacji, w której matka nie chce wydać dziecka w ustalonym terminie, można też wezwać policję, która potwierdzi ten fakt, sporządzając notatkę służbową. Zgromadzone dowody należy dołączyć do wniosku. Warto skorzystać z pomocy prawnika, który doradzi jakie dowody będą miały przed sądem dużą wartość.

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem może mieć też inną formę, dziecko może być nastawiane przeciwko rodzicowi, manipulowane. W razie podejrzenia takiego zachowania konieczna jest konsultacja z psychologiem, który wyda opinię na ten temat.

Innym dowodem, który możemy przedstawić przed sądem, jest korespondencja (sms-owa, mailowa) z drugą stroną.

Jakie kary wobec rodzica utrudniającego kontakt?

Po złożeniu wniosku o egzekucję kontaktów sąd przychylając się do wniosku, wydaje postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniędzy (jest to forma sądowego ostrzeżenia). Jeśli mimo tego postanowienia strona nadal utrudnia kontakt z dzieckiem, pokrzywdzony rodzic ponownie wnioskuje do sądu i tym razem sąd przychylając się do wniosku, nakazuje zapłatę za każdy przypadek utrudnienia kontaktu. Co ciekawe kara finansowa może być także nałożona na rodzica, który nie przestrzega ustalonych zasad kontaktu z dzieckiem, np. nie odwozi dziecka w ustalonym terminie.

Wysokość kary za utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Wysokość kary nakładanej przez sąd jest uzależniona od sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do płacenia. Przepisy nie określają ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty. Sąd ponadto może zobowiązać rodzica utrudniającego kontakt do zwrotu poniesionych przez drugą stronę kosztów, związanych z przygotowaniem do kontaktu (koszty paliwa, biletów komunikacji, biletów do teatru itd.).

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z kancelarią Lucyny Szabelskiej.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ