00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Uznanie ojcostwa czy uznanie dziecka?

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Uznanie ojcostwa jako termin prawny w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym pojawił się w 2009 roku, wcześniej funkcjonowało pojęcie uznanie dziecka. Zmiana terminologii wymaga omówienia procedur stosowanych przy uznaniu ojcostwa. Uznanie ojcostwa jest formalnym potwierdzeniem faktu, że mężczyzna jest ojcem dziecka. W akcie urodzenia wpisywany jest ojciec dziecka. Uznanie skutkuje pełnią władzy rodzicielskiej, prawem do dziedziczenia, prawem do podjęcia decyzji w sprawie nazwiska dziecka.

Kiedy może nastąpić uznanie ojcostwa?

Uznanie ojcostwa może nastąpić jeszcze przed narodzenie dziecka, w trakcie rejestracji narodzin dziecka w urzędzie, a nawet po sporządzeniu aktu urodzenia.

W przypadku dziecka urodzonego w związku małżeńskim stosuje się zasadę domniemania, oznacza to, że  domniemywa się, że dziecko urodzone podczas trwania małżeństwa pochodzi od męża matki. Domniemanie to funkcjonuje również, gdy narodziny miały miejsce przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa.

Sprawa się komplikuje w przypadku dziecka urodzonego poza związkiem małżeńskim.

Uznanie dziecka w związku nieformalnym

Coraz więcej osób decyduje się na pozostawanie w związkach partnerskich, tym samym wzrasta liczba dzieci przychodzących na świat poza związkami małżeńskimi. Ojcowie najczęściej uznają dzieci w akcie urodzenia dziecka (w przypadku dziecka urodzonego w związku pozamałżeńskim przy rejestracji dziecka wymagana jest obecność matki. Jeśli ojciec rejestruje dziecko pochodzące ze związku małżeńskiego, to obecność matki nie jest już wymagana, wystarczy, że ojciec przedstawi odpis aktu małżeństwa). Można także uznać ojcostwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

 

Uznanie ojcostwa dziecka nienarodzonego, czy to ma sens?

Wiele osób może się zastanawiać czy uznanie dziecka jeszcze nienarodzonego ma jakikolwiek sens, przecież można to zrobić po urodzeniu dziecka.

Weźmy pod uwagę kilka hipotetycznych sytuacji, w których brak uznania ojcostwa na etapie ciąży może mieć negatywne skutki.

Jeżeli w trakcie ciąży lub w trakcie samego porodu pogorszy się stan matki, na przykład znajdzie się ona w stanie wykluczającym świadome podjęcie decyzji (śpiączka), ojciec dziecka nie będzie miał możliwości decydowania o dziecku.

Co gorsze, jeśli matka dziecka umrze w trakcie porodu, to ojciec w danym momencie nie będzie miał żadnych praw do dziecka, swoje ojcostwo będzie musiał udowodnić przed sądem. Opisane przykłady może wydają się drastyczne, ale warto zastanowić się nad uznaniem ojcostwa dziecka nienarodzonego.

Kiedy nie można uznać ojcostwa?

-kiedy ojciec dziecka jest ubezwłasnowolniony i niepełnoletni (musi mieć ukończone 18 lat, ale jeśli ma ukończone 16, to możliwe jest uznanie ojcostwa przed sądem opiekuńczym),

-gdy przed sądem trwa rozprawa o ustalenie ojcostwa.

Gdzie można uznać ojcostwo dziecka ze związku nieformalnego?

-ojciec dziecka nienarodzonego może uznać ojcostwo przed kierownikiem USC właściwym dla miejsca zamieszkania matki,

-ojciec dziecka narodzonego może uznać ojcostwo przed kierownikiem USC właściwym ze względu na miejsce urodzenie dziecka,

-istnienie możliwość uznania ojcostwa przed innymi niż wyżej wskazane urzędami cywilnymi, ale wymaga to dodatkowych formalności.

Kierownik USC sporządza protokół o uznaniu ojcostwa. Uznanie ojcostwa skutkuje prawem do dziedziczenia, obowiązkiem alimentacyjnym itd.

Kancelaria Lucyny Szabelskiej zaprasza do kontaktu osoby potrzebujące pomocy prawnej związanej z uznaniem ojcostwa.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ