Warszawa ul. Solidarności 83/89 lok 96
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie najważniejsze informacje

Rozwód bez orzekania o winie

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Bardzo ważną przesłanką jest zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedno i drugie musi wystąpić, aby sąd mógł orzec rozwód. Nie wystarczy wystąpienie takich okoliczności jak np. zdrada małżonka, jeżeli między małżonkami nie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozwód może mieć 2 formy, do których zaliczamy rozwód z orzekaniem o winie, który z reguły jest rozwodem długoterminowym w porównaniu do rozwodu bez orzekania o winie, który sąd może orzec na pierwszej rozprawie. Jest to tzw. najprzyjemniejszy scenariusz.

Rozwód bez orzekania o winie – Warunki

Rozważając tą formę rozstania z małżonkiem musimy być przekonani że druga strona też wyrazi zgodę na tą formę rozwodu. Pomimo, że pozew składa jedna ze stron to obie strony muszę wyrazić zgodę na nie orzekanie o winie. Zgoda ta ma przejawiać się w treści pozwu, ale nie tylko. Sąd na rozprawie przesłucha strony ważne jest, aby strony oświadczyły przed sądem o zgodności na nie orzekanie o winie.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Cofnięcie zgody na rozwód bez orzekania o winie

Odpowiedzią jest tu art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Żądanie lub zgoda na zaniechanie orzekania o winie mogą być zgłoszone lub cofnięte aż do chwili zamknięcia rozprawy w II instancji. Jeżeli sąd na zgodne żądanie małżonków zaniechał orzekania o winie następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Konsekwencje nie orzekania o winie

Bardzo często małżonkowie nie zdają sobie sprawy z tego, że nie orzekanie o winie nie wpływa na możliwość żądania alimentów. Taka możliwość nadal istnieje, jeżeli małżonek, który żąda alimentów znajduje się w niedostatku. W takiej sytuacji małżonkowie do upływu 5 lat od dnia orzeczenia rozwodu, mogą zażądać o byłego małżonka alimentów. W wyjątkowych sytuacjach sąd może przedłużyć ten okres. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku gdy małżonek uprawniony do alimentów zawrze ponowny związek małżeński, obowiązek alimentacyjny wygasa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button