00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Kiedy zdecydować się na separację? Czym się różni separacja od rozwodu?

Separacja a może rozwód? jakie są różnice między separacją a rozwodem.

Aby odpowiedzieć na pytanie, kiedy zdecydować się na separację rozpoczniemy od zapoznania się z definicją, myślę, że bardzo popularną, ponieważ pochodzi z Wikipedii, czyli wolnej encyklopedii, z której większość z nas korzysta na co dzień. Separacja – faktyczny lub formalny stan w małżeństwie polegający na rozkładzie pożycia małżeńskiego. Separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych. Separacja formalna jest instytucją prawną orzekaną przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. W takim razie rozwód czy separacja co lepsze? W odróżnieniu od rozwodu separacja nie rozwiązuje związku małżeńskiego. Jest to główna z różnić pomiędzy rozwodem a separacją.

Czym się różni rozwód od separacji?

Główną różnicą jest to, że separacja nie rozwiązuje związku małżeńskiego, bardzo często jest przygotowaniem do następstwem z nią związanych. Czym się różni rozwód od separacji? Separacja jest zupełnym rozkładem małżeństwa, ale nie trwałym jak w przypadku rozwodu. Nie jest to regułą, separacja w małżeństwie jest też formą zwrócenia uwagi małżonków na powiększający się konflikt między nimi. Zatem rozwód czy separacja co lepsze? Zdarza się tak, że poprzez takie działania małżonkowie naprawiają zaistniałe konflikty między nimi. Separacja oczywiście nie pozwala małżonką na zawarcie kolejnego związku małżeńskiego a co więcej kobieta w takim stanie prawnym nie ma możliwości zmiany nazwiska na panieńskie. Sytuacja ta wpływa również na majątek. Małżonkowie, którzy decydują się na separację a są we wspólności majątkowej decydują się również na jej ustanie. Podział zachodzi w taki sam sposób jak w przypadku podziału majątku przy rozwodzie. Małżonkowie nie mogą po sobie dziedziczyć, wyjątkiem jest dziedziczenie testamentowe, czyli w momencie, gdy któryś z małżonków jest powołany do dziedziczenia w testamencie.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Separacja a rozwód różnice?

Separacja a rozwód różnice zgodnie z Art. 614 § 3 KRO pokazuje nam kolejną istotną między rozwodem a separacją. Rozwodząc się nie mamy obowiązku wspierania byłego małżonka. W przypadku separacji ustawodawca nałożył na małżonków obowiązek wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Warto zwrócić uwagę, że w wyr. z 11.4.2006 r. (SK 57/04, OTK-A 2006, Nr 4, poz. 43, s. 2883, pkt III.2.2 uzasadnienia) TK stwierdził, iż „obowiązek wzajemnej pomocy – również materialnej (finansowej) – należy do koniecznych elementów małżeństwa”. Obowiązek wzajemnej pomocy zatem jest prawnym obowiązkiem obciążających małżonków pozostających w separacji. Podsumowując pytanie separacja a rozwód różnice to właśnie obowiązek wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności jest rzadko wspominaną różnicą, choć bardzo istotną i pokazującą tylko zupełny rozkład, a nie trwały i zupełny jak w przypadku rozwodu.

Rozwód czy separacja co lepsze?

Czym się różni separacja od rozwodu? Znając już odpowiedź na to pytanie zaczynamy się zastanawiać nad tym, co jest lepsze. To wszystko zależy najczęściej od kwestii naszych wewnętrznych odczuć. Często małżonkowie wybierają separacje, bo w głębi duszy liczą na odbudowanie relacji z małżonkiem w przyszłości albo po prostu boją się podjąć decyzję o rozwodzie. Zauważmy też, że jak wspomnieliśmy powyżej separacja powoduje ustanie wspólności majątkowej więc w sytuacji, gdy jedna ze stron zaciąga długi, druga dzięki ustaniu wspólności jest chroniona. Separacja też jest bezpieczniejszą formą rozkładu małżeństwa, ponieważ nie jest trwałym rozkładem. Decyzję o separacji można cofnąć i wrócić do poprzedniego stanu.

Czy separacja jest łatwiejsza niż rozwód?

Czy separacja jest łatwiejsza niż rozwód? Pomimo dużego stresu, który zazwyczaj towarzyszy małżonką przy separacji bądź rozwodzie, można stwierdzić, że separacja jest łatwiejsza do zniesienia emocjonalnie. Jednakże jest to tylko obserwacja, bo przecież każdy inaczej reaguje na różne sytuacje. Czy jest łatwiejsza prawnie? Rozwód i separacja jest rozstrzygana w postępowaniu procesowym. Opłata za rozwód wynosi 600 zł jest to taka sama kwota jak przypadku separacji, chyba że separacja jest na zgodny wniosek stron wtedy opłata wynosi 100 zł, wtedy sąd orzeka w postępowaniu nieprocesowym, czyli postępowaniu na wniosek. Jeżeli porównamy separację na zgodny wniosek stron i rozwód, w którym małżonkowie zaciekle walczą o swoje prawa to z pewnością możemy stwierdzić, że łatwiejsza jest separacja.

Kiedy zdecydować się na separację?

Kiedy zdecydować się na separację? Separacja jest to zupełny rozkład małżeństwa. Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba zastanowić się czym jest zupełny rozkład i znać odpowiedź na pytanie czym się różni separacja od rozwodu.  Zupełny rozkład zgodnie z Sądem Najwyższym oznacza ustanie małżonków wspólnego życia na wszelkich jego płaszczyznach. Zupełny rozkład pożycia najczęściej przejawia się w ustaniu małżeńskiej więzi duchowej (uczuciowej), fizycznej (intymnej) oraz gospodarczej. Zauważmy, że Sąd Najwyższy stwierdził, że jest to ustanie na wszelkich płaszczyznach. Tak dużych zmian w małżeństwie nie da się nie zauważyć. Dlatego każdy z małżonków sam najlepiej oceni czy zupełny rozkład nastąpił.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ