Warszawa ul. Solidarności 83/89 lok 96
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Rozwód z alkoholikiem

Alkohol przyczyną rozwodów Alkoholizm jest jednym z poważniejszych problemów społecznych w Polsce. Przyczyny tego zjawiska mogą być różne, jednak skutki najczęściej są takie same: rozpad rodziny. Zgodnie ze statystykami rozwody z powodu uzależnienia współmałżonka to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństw w Polsce.  Rozwód z alkoholikiem najczęściej jest rozwodem z orzeczeniem o winie. Jednak czy…
Przeczytaj więcej

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 113 § 1 mówi o tym, że kontakty z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej. Innymi słowy oznacza to, że rodzic ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem nawet wtedy gdy ma ograniczoną władzę rodzicielską (np. po rozwodzie) lub jest jej pozbawiony. Ustalenie kontaktów z dzieckiem przez rodziców…
Przeczytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód Za Porozumieniem StronAdwokaci i Radcy Prawni Masz pytania? Zadzwoń +48 664 465 607 Rozwód za porozumieniem StronSpis treści na stronie1 Rozwód za porozumieniem Stron2 Rozwód bez orzekania o winie ile trwa?3 Rozwód ugodowy – korzyści4 Rozwód bez orzekania o winie5 Rozwód za porozumieniem – Warunki6 Cofnięcie zgody na rozwód bez orzekania o winie7 Pozew…
Przeczytaj więcej

Ile trwa sprawa rozwodowa?

  Jak długo trwa sprawa rozwodowa?Spis treści na stronie1 Jak długo trwa sprawa rozwodowa?1.1 Czy rozwód bez orzekania o winie jest szybszy?1.2 Dlaczego rozwód z orzekaniem o winie trwa dłużej?1.3 Jak przyśpieszyć rozwód? Rozwód jest rozwiązaniem ważnego związku małżeńskiego na żądanie jednego lub obojga małżonków. Pierwszą wykonaną czynnością w postępowaniu rozwodowym jest złożenie pozwu do…
Przeczytaj więcej

Kiedy zdecydować się na separację? Czym się różni separacja od rozwodu?

Kiedy zdecydować się na separację? Czym się różni separacja od rozwodu?

Aby odpowiedzieć na pytanie, kiedy zdecydować się na separację rozpoczniemy od zapoznania się z definicją, myślę, że bardzo popularną, ponieważ pochodzi z Wikipedii, czyli wolnej encyklopedii, z której większość z nas korzysta na co dzień. Separacja – faktyczny lub formalny stan w małżeństwie polegający na rozkładzie pożycia małżeńskiego. Separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych.…
Przeczytaj więcej

Rozwód z orzekaniem o winie

Zgodnie z artykułem 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd orzekając rozwód orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy jest to wtedy rozwód bez orzekania o winie. W…
Przeczytaj więcej

Przyczyny uzasadniające rozwód

Przyczyny uzasadniające rozwód

Jakie są ustawowe przesłanki uzasadniające rozwód? Sprawy rozwodowe regulowane są m.in. w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia przyczyny uzasadniające rozwód. Art. 56 mówi o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia. I to jest jedyna przesłanka uzasadniająca rozwód. Natomiast przyczyny uzasadniające rozwód można podzielić na zawinione i niezawinione. Do tych pierwszych…
Przeczytaj więcej

Czym są alimenty?

Czym są alimenty? Pierwsze co nasuwa nam się na myśl słysząc słowo alimenty to pieniądze. Nie ma jednej oficjalnej definicji alimentów. Jednakże na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy, można stwierdzić, że alimenty to obligatoryjne zobowiązanie finansowe, regularne świadczenie na rzecz wierzyciela. Jest to świadczenie obligatoryjne co oznacza, że osoba zobowiązana do takiego świadczenia ma obowiązek…
Przeczytaj więcej

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa.

Zaprzeczenie ojcostwa.Spis treści na stronie1 Zaprzeczenie ojcostwa.1.1 Jak zaprzeczyć ojcostwu dziecka?1.2 W jaki sposób zaprzeczyć ojcostwu?2 Ile zapłacę za sprawę? Zaprzeczenie ojcostwa to inaczej mówiąc udowodnienie, że mężczyzna uznany za ojca dziecka nie jest jego biologicznym ojcem. Choć nie jest to tak popularna sprawa, jak np. rozwód, nie oznacza to, że jesteśmy skazani na straty…
Przeczytaj więcej

Sądowe ustalenie ojcostwa przez ojca

Sądowe ustalenie ojcostwa przez ojca.Spis treści na stronie1 Sądowe ustalenie ojcostwa przez ojca.2 Jak ustalić ojcostwo?3 Sądowe ustalenie ojcostwa, co dalej?4 Jakie są działania sądu w sprawie o sądowe ustalenie ojcostwa? W tym artykule chciałabym z wami rozważyć co należy wiedzieć o sądowym ustaleniu ojcostwa przez ojca. W większości spraw z tego zakresu występuje do…
Przeczytaj więcej

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ