00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Ile wynosi średnia wysokość alimentów?

Jakie alimenty (przy zarobkach 2500, 3000, 10000)

Wysokość świadczenia alimentacyjnego na dziecko jest uzależnione od wielu czynników. Większość osób uważa, że w sądzie liczą się tylko udokumentowane dochody osoby zobowiązanej do comiesięcznego uiszczania alimentów. Nic bardziej mylnego. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym w sposób rzeczowy i przystępny wyjaśnimy zasady, jakimi kieruje się sąd przyznając alimenty.

Od czego zależy świadczenie alimentacyjne?

Wysokość alimentów uzależniona jest nie tylko od dochodów, ale przede wszystkich od możliwości zarobkowych rodzica pozwanego. W praktyce oznacza to, że jeżeli osoba z wykształceniem wyższym podejmuje pracę i zarabia najniższą krajową pensję, sąd z pewnością ustali, że mogłaby zarobić więcej wykonując inne zajęcie zawodowe i to właśnie od tej wyższej kwoty będzie wyliczał wysokość alimentów. Co ważne, dotyczy to obu stron postępowania – zarówno strony pozwanej, jak i powoda lub przedstawiciela strony powodowej. Pamiętajmy bowiem, że w przypadku dzieci niepełnoletnich to przedstawiciel ustawowy występuje z pozwem o zasądzenie alimentów. Kolejną kwestią, którą sąd bierze pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów są osobiste starania rodziców w wychowanie dziecka. Oznacza to, że im więcej i częściej dana strona zajmuje się dzieckiem osobiście, tym niższe alimenty zostaną zasądzone. Przykładowo, ojciec zajmujący się dzieckiem 3 razy w tygodniu będzie płacił z pewnością mniejsze alimenty od tego, który robi to raz na dwa tygodnie.

Istotne jest również to, że rodzeństwo, nawet przyrodnie, powinno mieć zapewnione podobny poziom życia. Sąd nie zasądzi co do zasady alimentów na jedno dziecko w wysokości 2 000 zł, jeżeli na jego rodzeństwo została zasądzona kwota 500 zł. Z drugiej strony należy pamiętać, że dziecko, mimo rozstania, ma prawo do życia na takim samym poziomie, na jakim żyło mieszkając z obojgiem rodziców.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że każde dziecko ma inne potrzeby. Jeżeli przed rozstaniem rodziców uczęszczało do szkoły prywatnej, ma ono prawo kontynuować naukę w tej szkole i oboje rodzice muszą mu zapewnić realizację tego prawa.

Co ważne, jeżeli rodzic podczas procesu alimentacyjnego pozbędzie się nieruchomości, których był właścicielem, sąd może z powodzeniem uznać, że zrobił to w celu obniżenia swojej zdolności finansowej i nie uwzględni czynności prawnej polegającej na zbyciu prawa własności (szczególnie nieodpłatnego) przy obliczaniu wysokości alimentów.

Jakie alimenty (przy zarobkach 2500, 3000, 10000)?

Średnie alimenty, które zapłaci na jedno dziecka osoba zarabiająca

  • 10 000 zł to ok. 1300 zł,
  • 3 000 zł to ok. 700 zł,
  • 2 500 zł to ok. 500 zł.

Oczywiście są to kwoty uśrednione, uzależnione od czynników, o których wspomniano powyżej. Warto wspomnieć, że na wysokość alimentów ma również wpływ wiek dziecka. Co do zasady, im starsze dziecko, tym większe alimenty. Chociaż w wielu przypadkach niemowlę potrafi generować spore koszty, z uwagi na konieczność zakupu choćby pieluch oraz mleka modyfikowanego. Również przewlekłe choroby determinują wysokość alimentów. Jeżeli dziecko ma wady postawy, wymaga opieki ortopedycznej oraz zakupu specjalistycznych butów i wkładek, zostanie to uwzględnione w wyroku zasądzającym alimenty. To samo dotyczy innych schorzeń, takich jak np. alergie, które generują potrzebę długotrwałego leczenia albo kupowania wyselekcjonowanych produktów spożywczych.

Wysokość alimentów uzależniona jest od wielu czynników. Pamiętajmy jednak, że dziecko ma prawo utrzymać taki sam poziom życia, jaki miało przed rozstaniem rodziców. Ich konflikty nie mogą stanowić pola walki o względy dziecka, a wysokość alimentów nie wskazuje kto darzy dziecko większym uczuciem.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ