00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Jak obniżyć alimenty?

Wniosek o obniżenie alimentów

Z danych GUSu wynika, że nawet 95% wszystkich spraw sądowych o rozwody, w których są również dzieci, kończy się przyznaniem alimentów. Niestety jednak dalsze analizy dowodzą, że wyłącznie 11% wszystkich z osób, które popiera alimenty na dzieci, otrzymuje je regularnie oraz w terminie. Z badań tych wynika, że 14% dzieci z rozwiedzionych rodzin, masz szansę otrzymać je jedynie od czasu do czasu. Sytuacja ta drastycznie uległa pogorszeniu również w związku pandemią koronawirusa. Niemal połowa osób, które decyzją sądu są zobligowane do płacenia alimentów, przyznaje, że ma z tym poważny problem. Sytuacja jest na tyle poważna, że sądy coraz przychylniej zaczęły patrzeć na wnioski o obniżenie wysokości alimentów. Od czego to zależy?

Kto może starać się o obniżenie alimentów?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, od obowiązku płacenia alimentów mogą się uchylić osoby, których dochody nie przekraczają kwoty 800 zł na osobę. W wielu jednak przypadkach ich dochody są odrobinę wyższe, niż kwota ta przewiduje. Jednak nie na tyle, by mogły one rzetelnie wywiązywać się z ich płacenia, a w dodatku mieć także na swoje utrzymanie. Dlatego też prawo w Polsce dopuszcza możliwość obniżenia wysokości kwoty alimentów. Przysługuje ona osobom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Mowa o tym m.in. w art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z jego treścią, osoby płacące alimenty mogą wystąpić o zmniejszenie opłacanej co miesiąc kwoty. W niektórych przypadkach mogą się one również ubiegać o zawieszenie obowiązku alimentacyjnego. Należy jednak mieć świadomość tego, iż ubiegać o to mogą się jedynie osoby, które mają poważne problemy finansowe. Wnioski o obniżenie wysokości alimentów mogą być również złożone w związku chorobą, która wymaga kosztownego leczenia lub zadłużenia bankowego. W przeciwnym wypadku, gdy dojdzie do poprawy ich sytuacji finansowej, obowiązek płacenia alimentów może zostać przywrócony.

Kiedy można ubiegać się o obniżenie alimentów?

Aby ubiegać się o ich obniżenie, w pierwszej kolejności musi zostać wydany wyrok sądu, na mocy którego ustalona jest ich wysokość. Wtedy w celu ich obniżenia, można złożyć do sądu pozew o ich obniżenie. W tym celu należy jednak pamiętać o tym, że należy przedstawić przed sądem dokumenty, potwierdzające pogorszenie się sytuacji finansowej, utraty pracy lub choroby, której leczenie wymaga dużych nakładów pieniężnych. Swoje racje w tej sprawie można również bronić poprzez przedstawienie w sądzie dowodów, które świadczyłyby o poprawie sytuacji finansowej osoby, która alimenty pobiera.

Jak ubiegać się o obniżenie alimentów?

Podstawą do rozpatrzenia tej prośby jest złożenie w sądzie pozwu o obniżenie alimentów. Można to zrobić samemu lub za pośrednictwem prawnika, który reprezentuje naszych interesów. Pozew można również (wraz z odpisem, który ma powędrować do strony przeciwnej) można wysyłać do sądu pocztą. Można go dostarczyć także osobiście – w biurze podawczym sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów. Co należy umieścić we wniosku pozwu? Powinien on zawierać m.in.:

  • Wysokość kwoty płaconych dotychczas alimentów;
  • Określenie, czy alimenty zostały przyznane z orzeczenia sądu, czy obowiązek ich płacenia wynikał z umowy zawartej pomiędzy rozwodzącym się małżeństwem;
  • Wartość przedmiotu sporu – czyli różnicę w kwocie alimentów zarządzonych przez sąd a kwotą, którą powód wniosku wskazał;
  • Opłatę sądową – wynosi maksymalnie do 5% wartości spornej kwoty. Jej wysokość nie może być jednak mniejsza niż 30 zł.
  • Powód, dla którego dochodzimy swojego roszczenia.

Poprawnie sporządzony wniosek, po rozpatrzeniu przez sąd na korzyść osoby płacącej alimenty, może upoważniać powoda, do obniżki wysokości alimentów nawet na kolejnych 12 miesięcy. Jego długość zależy jednak od podjętej decyzji sądu.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ