Warszawa ul. Solidarności 83/89 lok 96
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Kancelaria Sprawy Rodzinne Lucyna Szabelska

Wniesienie pozwu

Sprawa rozwodowa rozpoczyna się po złożeniu przez którąś ze stron pozwu. Pozew należy złożyć do sądu okręgowego, a postępowanie będzie miało tryb procesowy. Przy składaniu pozwu pobierana jest opłata, jej wysokość reguluje Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, aktualnie (2019 rok) wynosi 600 zł (Art. 26.1.Opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o: 1) rozwód). Składając pozew, warto już nakleić znaki skarbowe o tej wysokości, przyśpieszy to wyznaczenie terminu rozprawy. Możliwe jest także częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty.

Sprawa rozwodowa

Strony zostaną poinformowane o terminie rozprawy. Stawiając się w sądzie strony, muszą pamiętać o dowodach osobistych. Na rozprawie obecni będą tylko małżonkowie i ich pełnomocnicy, niemożliwy jest udział postronnych osób (publiczności). Pierwsza rozprawa rozpocznie się od pytań sądu, ich celem jest potwierdzenie zadeklarowanego w pozwie zupełnego rozkładu pożycia (zerwanie więzi emocjonalnej, fizycznej, ekonomicznej). Bez potwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie będzie mógł orzec rozwodu. Sąd może skierować parę na postępowanie mediacyjne.

Zeznania świadków, stron, dowody

Następnie sąd może przejść do przesłuchania świadków (czasami odbywa się to na pierwszej rozprawie, czasami na kolejnej). Pamiętajmy, że to strony: powodowa i pozwana ustalają listę świadków. W pierwszej kolejności przesłuchiwani są świadkowie strony powodowej, następnie strony pozwanej. Małżonkowie mogą zadawać świadkom pytania. Potem zeznaje powód i pozwany. Ich przesłuchania są obowiązkowe. Świadkowie po złożeniu zeznania muszą opuścić salę, nie znają treści zeznań innych świadków. Podczas rozprawy rozpatrywane są, zgłoszone w pozwie i przez pozwanego dowody. Obowiązuje zasada koncentracji materiału dowodowego, dowody należy zgłosić podczas pierwszej rozprawy, nie można przedłużać postępowania, ciągle wnioskując o dopuszczenie nowych dowodów. Jednak nawet przy zastosowaniu tej zasady rozprawy rozwodowe mogą trwać bardzo długo, nie ma reguły dotyczącej długości postępowania rozwodowego.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

 

Zakończenie rozprawy- wyrok

Sądowe rozstrzygnięcie ma formę wyroku. Ogłoszenie wyroku może się odbyć na ostatniej rozprawie lub w okresie do 2 tygodni (tzw. publikacja wyroku). Wyrok poza samym orzeczeniem rozwodu może zawierać także inne kwestie: alimenty na dzieci, alimenty na byłego małżonka, rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Od wyroku można się odwołać, apelację rozpatrywać będzie sąd apelacyjny, jednak wnieść ją trzeba za pośrednictwem sądu okręgowego w ustawowym terminie.

Call Now Button