00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa.

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa.

Zaprzeczenie ojcostwa.

Zaprzeczenie ojcostwa to inaczej mówiąc udowodnienie, że mężczyzna uznany za ojca dziecka nie jest jego biologicznym ojcem. Choć nie jest to tak popularna sprawa, jak np. rozwód, nie oznacza to, że jesteśmy skazani na straty i nie mamy możliwości udowodnienia swoich praw a co najważniejsze zyskać prawne potwierdzenie i uznania za ojca własnego dziecka. W takim przypadku musimy wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Dzięki podjęciu takiej decyzji mężczyzna, który jest ojcem biologicznym może stać się prawnym opiekunem.

Jak zaprzeczyć ojcostwu dziecka?

Pierwszym krokiem prawnym w kierunku zaprzeczenia ojcostwa powinno być wytoczenie powództwa w tej sprawie. Występują w tym zakresie oznaczone przez ustawodawcę terminy, a co za tym idzie ojciec, który chcę wytoczyć powództwo ma taką możliwość przez 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedział się o urodzeniu dziecka. Może zrobić to również matka dziecka a jej ustawowym terminem jest 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Zdarzają się też takie sytuacje, że dziecko po osiągnięciu pełnoletności samo występuje do sądu z takim pozwem. Dla dziecka terminem jest jego wiek, a mianowicie wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić do ukończenia 21 roku życia. Jest jednak furtka dla tych, którzy po latach, czyli po upływie terminu ustawowego chcą podjąć staranie o zaprzeczenie ojcostw. Z takim wnioskiem można wystąpić do prokuratora, ponieważ to prokurator może w każdej chwili wystąpić z żądaniem do sądu. Zabezpiecza to osoby, które nie mogły z różnych powodów wystąpić z powództwem w określonym terminie.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

W jaki sposób zaprzeczyć ojcostwu?

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Oznacza to, że osoba, która chce zaprzeczyć ojcostwo będzie musiała wykazać stosowne dowody w tej sprawie przed sądem, czyli w naszym przypadku wykazanie, że osoba wpisana jako ojciec dziecka rzeczywiście nim nie jest. Jak to mamy w takim razie zrobić? Najwiarygodniejszym i niebudzącym wątpliwości dowodem są badania DNA, jednakże każde inne dowody takie jak korespondencja z matką dziecka, w której wyjawia kto jest biologicznym ojcem lub zeznania świadków. Każdy materiał, który mógł jest związany ze sprawą zaprzeczenia ojcostwa jest wart przeanalizowania czy nadaje się w postaci dowodu.

Ile zapłacę za sprawę?

Oczywiście wniesienie pozwu jest obarczone opłatą, jednak w odróżnieniu od większości spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego opłata za wniesienie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa wynosi 200 zł. Wart wziąć pod uwagę fakt, że w trakcie postępowania mogą dojść nam takie koszty jak opłata za badanie DNA, koszt opinii biegłych itd.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ