00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Czym są alimenty?

Kancelaria Sprawy Rodzinne Lucyna Szabelska

Czym są alimenty?

Pierwsze co nasuwa nam się na myśl słysząc słowo alimenty to pieniądze. Nie ma jednej oficjalnej definicji alimentów. Jednakże na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy, można stwierdzić, że alimenty to obligatoryjne zobowiązanie finansowe, regularne świadczenie na rzecz wierzyciela. Jest to świadczenie obligatoryjne co oznacza, że osoba zobowiązana do takiego świadczenia ma obowiązek jego realizacji.

Podział świadczeń alimentacyjnych?

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 kodeks rodzinny i opiekuńczy możemy wymienić występujące w ustawie podziały świadczeń alimentacyjnych. Pierwszy podział to alimenty między krewnymi gdzie najpopularniejszą formą takiego świadczenia są alimenty rodzica na dziecko, choć sytuacja może również być odwrotna np. świadczenie alimentacyjne dziecka na rzecz rodzica lub dziadków na wnuczka i na odwrót. Kolejnymi rodzajami są świadczenia alimentów między rodzeństwem, między powinowatymi, między przysposabiającym a przysposobionym oraz między małżonkami.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ