00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa – jak to wygląda w praktyce?

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa ma rację bytu wtedy, gdy matka dziecka znajduje się od jakiegoś czasu w związku małżeńskim i urodzi dziecko innego mężczyzny. Do czasu złożenia wspomnianego wyżej pozwu za ojca uznawany jest mąż matki dziecka. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w dokumentach jako ojciec widniał ojciec biologiczny. Wymaga to jednak zaangażowania od każdej z zainteresowanych stron. 

Zaprzeczenie ojcostwa – kiedy warto się na to zdecydować?

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa ma sens w momencie, w którym mąż matki nie jest biologicznym ojcem jej dziecka. W takiej sytuacji zachodzi domniemanie, iż ojcem malucha jest właśnie wskazany wyżej mąż. Taki przepis widnieje w art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oczywiście można to skutecznie obalić, ale konieczne jest przeprowadzenie wspomnianej sprawy. Dopiero, gdy sprawa się zakończy w dokumentach pojawi się nazwisko ojca biologicznego. Wcześniej, w świetle prawa, ojcem dziecka będzie mąż matki. Dla niektórych może to być dość skomplikowane, ale w sądach jest wiele takich spraw i są one przeprowadzane w dość szybkim tempie. Wszystko to ma na celu chronić dobro narodzonego dziecka. Zasada domniemania obowiązuje wtedy, gdy dziecko urodzi się w trakcie trwania danego małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego ustania.

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa – ile może trwać?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa powinien być złożony w ciągu maksymalnie dwunastu miesięcy od dnia, kiedy mąż matki dowiedział się o tym, iż na świat przyszło dziecko jego żony (nie później niż do dnia osiągnięcia przez wskazane dziecko pełnoletności). Nie jest jednak powiedziane, iż z takim wnioskiem może wystąpić jedynie mąż. Zaprzeczenia ojcostwa może również żądać:

  • dziecko – po ukończeniu 18. roku życia,
  • matka dziecka,
  • prokurator.

To ile będzie trwała dana sprawa zależy oczywiście od toku postępowania oraz sądu. Zazwyczaj cała procedura nie powinna trwać dłużej niż kilka miesięcy. Jeśli strony będą ze sobą ściśle współpracowały nie będzie problemów z doprowadzeniem sprawy do pożądanego zakończenia. Niekiedy potrzebne są jednak dodatkowe zeznania świadków lub badania DNA. To właśnie wtedy procedura trwa zdecydowanie dłużej, więc warto tego uniknąć.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – co dzieje się dalej?

Jeśli mąż matki decyduje się na pozew o zaprzeczenie ojcostwa może z nim wystąpić przeciwko matce dziecka lub dziecku. Najlepiej współpracować z adwokatem, który specjalizuje się w przeprowadzaniu takich spraw, aby wiedzieć, jakie czynności wykonywać krok po kroku. W takich sprawach najważniejsze jest to, aby wykazać, iż mąż matki nie jest ojcem biologicznym narodzonego dziecka. Niekiedy nie jest to trudne, ponieważ wystarczą zeznania obu zainteresowanych stron (np. w momencie, w którym obie strony nie miały ze sobą kontaktu przez kilkanaście miesięcy, a w tym czasie urodziło się dziecko).

Mąż może też wykazać, że nie jest w stanie posiadać dzieci ze względów zdrowotnych. Oczywiście najpewniejsze są badania DNA, ale są one wykonywane w ostateczności. Wydłużają całą procedurę i nie zawsze okazują się koniecznością. Problem występuje wtedy, gdy jedna ze stron odmawia poddaniu się badaniom DNA. Wtedy należy ubiegać się o zgodę na ich przeprowadzenie od sądu opiekuńczego.

Zaprzeczenie ojcostwa po rozwodzie – jak to wygląda?

Zaprzeczenie ojcostwa po rozwodzie realizowane jest w momencie, w którym strony od kilku miesięcy nie są już w związku małżeńskim, jednak przed upływem 300 dni od jego unieważnienia lub ustania urodziło się dziecko. Może się tak stać, że po upływie sześciu miesięcy od rozwodu na świecie pojawi się maluch i wtedy prawnie jego ojcem będzie były już mąż matki. To właśnie wtedy należy wystąpić z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa. Inną sytuacją jest przypadek, w którym sprawa rozwodowa ciągnie się długimi miesiącami, a każda ze stron funkcjonuje już w zupełnie innym związku. Były mąż matki dziecka może wystąpić do sądu ze wskazanym pozwem i zadbać o swoje interesy. Niekiedy kluczowym wsparciem okazuje się dobry prawnik.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ