Warszawa ul. Poznańska 38/5
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Rozwód Warszawa

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Rozwód

Rozwód jest ciężkim przeżyciem dla wszystkich stron. Jednak jak pokazują statystyki, współczesne małżeństwa są coraz mniej trwałe, a rozwody stają się powszechne, można wręcz mówić o kryzysie małżeństwa jako instytucji.

Czym jest rozwód?

Rozwód jest okolicznością kończącą małżeństwo. Jest to rozwiązanie przez sąd, podczas rozprawy rozwodowej, ważnie zawartego związku małżeńskiego, na żądanie jednego lub obojga małżonków. Polskie przepisy zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przewidują, że jest on możliwy jeśli doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sprawy rozwodowe rozpatrują sądy cywilne. Osoba wnosząca pozew o rozwód jest powodem, a drugi małżonek pozwanym.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Ten typ rozwodu jest długotrwały, ponieważ zakłada udowodnienie przed sądem winy współmałżonka. Należy więc uzbroić w cierpliwość i zgromadzić materiał dowodowy, na podstawie którego sąd będzie mógł orzec winę jednego z małżonków. Strona, która została uznana za winną rozpadu małżeństwa, nie może domagać się alimentów. Jeśli w trakcie rozprawy rozwodowej strony zmienią zdanie o winie, mogę jeszcze cofnąć wniosek o orzeczenie winy. Więcej na ten temat. Rozwód z orzekaniem o winie

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Rozwód bez orzeczenia o winie

Jest to prostsza i krótkotrwała procedura, zakłada jednak współpracę małżonków, którzy przed sądem wspólnie potwierdzą całkowity rozkład małżeństwa. W tym przypadku każda ze stron może domagać się od drugiej strony alimentów. Sąd w takim przypadku nie może obiektywnie stwierdzić, kto jest winny rozwodowi. Zachęcam do zapoznania się z moim wpisem Rozwód bez orzekania o winie.

Rozwód z eksmisją

Eksmisja jest możliwa, gdy jeden z małżonków stanowi zagrożenie dla zdrowia i spokoju drugiej ze stron. Tego typu postępowania nigdy nie są łatwe. Naganne zachowanie jednego z współmałżonków musi być poparte solidnymi dowodami np. w postaci dokumentów lub dowodami osobowymi w postaci zeznań świadków. Pomocne mogą być odpisy wyroków sądowych w sprawach karnych, zaświadczenia o leczeniu odwykowym, niebieska karta. Eksmisja jest możliwa tylko w sytuacji, gdy zajmowana nieruchomość jest własnością lub współwłasnością Strony Pozywającej.

Przyczyny uzasadniające rozwód.

Jedyną przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Przyczyny uzasadniające rozwód można podzielić na zawinione i niezawinione.
Do zawinionych można zaliczyć ,np. nałogi, agresję lub groźbę jej użycia:

Przyczyny niezawinione to niezgodność charakterów, choroba psychiczna:

Jednorazowa zdrada małżeńska, choć bolesna nie jest powodem do orzeczenia rozwodu, musi dojść do rozkładu więzi małżeńskiej. Sąd nie orzeknie także rozwodu, jeśli miałyby na tym ucierpieć małoletnie dzieci, jeśli winny rozpadowi małżeństwa małżonek żąda rozwodu, a druga strona nie wyraża zgody na rozwód, lub orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Adwokat rozwód Warszawa

Sprawy rozwodowe nigdy nie będą należeć do łatwych spraw. Towarzyszy im często ból, gniew, złość, a nawet chęć zemsty, emocje zwyciężają. W takiej sytuacja dobrze jest zadbać o pomoc prawną, dlatego najlepiej jest się zwrócić do adwokata specjalizującego się w rozwodach na terenie warszawy. Zajmuję się również ustaleniem częstotliwości kontaktów z dziećmi i wysokości alimentów. Zawsze staram się możliwie szybko, bezstresowo i najmniejszym kosztem zakończyć sprawę. Jeśli znalazłaś/eś się w tej niełatwej sytuacji, zachęcam do kontaktu. Wspólnie łatwiej będzie nam wyjść z niej obronną ręką.