Alimenty- tj. koszty utrzymania i wychowania

a) na rzecz dziecka – są niezależne od władzy rodzicielskiej, główne przesłanki to możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej oraz potrzeby osoby uprawnionej;

b) na rzecz małżonka – w zależności od orzeczenia odnośnie winy w wyroku rozwodowym przesłankami są niedostatek bądź usprawiedliwione potrzeby;