00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Prawnik rozwód Ursynów

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

O rozwodzie można mówić wtedy, gdy sąd rozwiąże małżeństwo z powodów trwałego i zupełnego ustania pożycia małżeńskiego. Co więc zrobić, aby rozwód uzyskać? Jakie czynności należy wykonać, aby sprawa o rozwód trafiła do sądu? W tym krótkim artykule znajdują się informacje o tym, w jaki sposób przeprowadzić rozwód krok po kroku.

Pozew o rozwód

Należy zacząć od tego, że pozew o rozwód musi zostać złożony do sądu okręgowego (wydział cywilny) w formie pisemnej. Pozew może zostać złożony przez każdego z małżonków. Pozew musi zostać złożony razem z załącznikami przez powoda w miejscu do tego przeznaczonym, czyli w biurze podawczym sądu. Pozew o rozwód można również przesłać do sądu listem (uwaga: najlepiej w formie listu poleconego, by mieć potwierdzenie nadania). Gdy pozew jest składany bezpośrednio w sądzie, warto uzyskać potwierdzenie wpłynięcia pozwu od urzędnika, który będzie go przyjmował. W pozwie należy określić strony postępowania: nazwisko, adres, zawód.

Dodatkowe informacje

Treść pozwu musi zawierać dokładnie określone żądanie powoda. Uzasadnienie pozwu musi zostać rozszerzone o takie informacje jak liczba dzieci, ich płeć oraz wiek, dane dotyczące stosunków majątkowych i zarobkowych obu małżonków oraz informacje o umowie małżeńskiej, którą zawierali. Rozwód z orzekaniem o winie wymaga przedstawienia dowodów. Jeśli zaś przeprowadzany jest rozwód bez orzekania o winie, wystarczą podpisy obu stron. W takiej sytuacji jest to rozwód za porozumieniem stron.

Powód w pozwie o rozwód określa swoje wymagania wobec sądu prócz rozwiązania małżeństwa. Może to być zasądzenie alimentów czy kwestia wykonywania władzy rodzicielskiej. W pozwie należy również wskazać świadków, aby potwierdzić okoliczności, które zostały wskazane w pozwie.

Dodatkowe żądania oraz załączniki i opłaty

Pozew można rozszerzyć o wniosek o wydanie postanowienia, które ustanowi obowiązki małżonków do zaspokajania na czas trwania postępowania sądowego potrzeb rodziny. Dotyczy to również opieki nad potomstwem oraz korzystania ze wspólnego mieszkania po tym, gdy sąd orzeknie o rozwodzie.

Do pozwu należy dołączyć załączniki takie jak: akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o przychodach. Opłata sądowa ma charakter stały i wynosi 600 złotych. Opłatę należy uiścić w momencie składania pozwu. Należy również wspomnieć, że koszty sądowe to również opłaty za opinie biegłych, wywiad z kuratorem środowiskowym i tak dalej. Za wniosek o podział majątku też trzeba będzie zapłacić dodatkową opłatę. Wynosi ona 1000 złotych, chyba że pozew zawiera zgodny projekt podziału majątku. Wtedy opłata wynosi 300 złotych.

Adwokaci i radcy prawni z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń

Zobacz także:
Prawnik rozwód – Żoliborz
Prawnik rozwód – Wola
Prawnik rozwód – Mokotów
Prawnik rozwód – Ursynów
Prawnik rozwód – Ochota
Prawnik rozwód – Białołęka
Prawnik rozwód – Praga południe

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ