00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu

Kancelaria Sprawy Rodzinne Lucyna Szabelska

Orzeczenie rozwodowe kończy małżeństwo, ale wprowadza także zmiany w praktycznym funkcjonowaniu rodziny. Wyrok może zawierać rozstrzygnięcia dotyczące obowiązku alimentacyjnego, wspólnego majątku, władzy rodzicielskiej, form kontaktu z dziećmi, miejscu pobytu i zamieszkania dzieci. Miejsce zamieszkania pojawia się więc jako pojęcie często przy sprawach rozwodowych lub dotyczących separacji. Sąd nie ma obowiązku regulować tej kwestii, jednak często sądowe wyroki rozwodowe zawierają też decyzje o pobycie i zamieszkaniu dziecka.

Miejsce zamieszkania a miejsce pobytu dziecka

Miejsce pobytu dziecka to miejsce faktycznego przebywania dziecka. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to wspólnie decydują oni o miejscu pobytu dziecka. Jest to konkretny adres.

Natomiast o miejscu zamieszkania dziecka stanowi art. 26 § 2 kodeksu cywilnego: Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Miejscem zamieszkania jest miejscowość, ale już nie konkretny adres. Ponadto w przypadku dziecka miejsce zamieszkania jest uzależnione od miejsca zamieszkania rodziców. Miejsce zamieszkania dziecka w przypadku rodziców mieszkających wspólnie nie jest trudne do określenia. Prostą sytuacją jest także ta, w której jeden z rodziców ma prawa rodzicielskie. Problematyczne staje się określenie miejsca zamieszkania dziecka rozwiedzionych rodziców, z których każde z nich ma pełną władzę rodzicielską.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

 

Kiedy sąd decyduje o miejscu zamieszkania dziecka?

Według Kodeksu cywilnego, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W sytuacji jednakże, gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, miejsce zamieszkania dziecka określa sąd opiekuńczy. Sąd decyduje o miejscu zamieszkania dziecka wtedy, gdy dziecko nie przebywa na stałe u jednego z rodziców mających pełne prawa rodzicielskie. Następuje to na wniosek o ustalenie, iż miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki bądź ojca.

Miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu

Po otrzymanie wniosku sąd przeanalizuje sytuację faktyczną, a podejmując decyzję, będzie brał pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ