Warszawa ul. Poznańska 38/5
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE

Rozwód bez orzekania o winie najważniejsze informacje

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Bardzo ważną przesłanką jest zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedno i drugie musi wystąpić, aby sąd mógł orzec rozwód. Nie wystarczy wystąpienie takich okoliczności jak np. zdrada małżonka, jeżeli między małżonkami nie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozwód może mieć 2 formy, do których zaliczamy rozwód z orzekaniem o winie, który z reguły jest rozwodem długoterminowym w porównaniu do rozwodu bez orzekania o winie, który sąd może orzec na pierwszej rozprawie. Jest to tzw. najprzyjemniejszy scenariusz.

ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE CHARAKTERYSTYKA

Poza czasem, który zyskujemy decydując się z małżonkiem na taką formę rozwodu, ważną kwestią jest wzajemne wyrażenie zgody małżonków na taką formę. Pomimo, że pozew składa jedna ze stron to obie strony muszę wyrazić zgodę na nie orzekanie o winie. Zgoda ta ma przejawiać się w treści pozwu, ale nie tylko. Sąd na rozprawie przesłucha strony ważne jest, aby strony oświadczyły przed sądem o zgodności na nie orzekanie o winie.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

CZY ZGODA NA ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE MOŻE BYĆ COFNIĘTA

Odpowiedzią jest tu art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Żądanie lub zgoda na zaniechanie orzekania o winie mogą być zgłoszone lub cofnięte aż do chwili zamknięcia rozprawy w II instancji. Jeżeli sąd na zgodne żądanie małżonków zaniechał orzekania o winie następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

KONSEKWENCJE NIE ORZEKANIA O WINIE

Bardzo często małżonkowie nie zdają sobie sprawy z tego, że nie orzekanie o winie nie wpływa na możliwość żądania alimentów. Taka możliwość nadal istnieje, jeżeli małżonek, który żąda alimentów znajduje się w niedostatku. W takiej sytuacji małżonkowie do upływu 5 lat od dnia orzeczenia rozwodu, mogą zażądać o byłego małżonka alimentów. W wyjątkowych sytuacjach sąd może przedłużyć ten okres. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku gdy małżonek uprawniony do alimentów zawrze ponowny związek małżeński, obowiązek alimentacyjny wygasa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *