Warszawa ul. Poznańska 38/5
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Przyczyny uzasadniające rozwód

Przyczyny uzasadniające rozwód można podzielić na zawinione i niezawinione. Do tych pierwszych zalicza się m.in.: uzależnienia (w tym alkoholizm), agresja lub groźba jej użycia (także przemoc psychiczna), nieróbstwo, niewierność, niegospodarność, nieetyczne działanie.

Przyczyny uzasadniające rozwód

Jakie są ustawowe przesłanki uzasadniające rozwód?

Sprawy rozwodowe regulowane są m.in. w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia przyczyny uzasadniające rozwód. Art. 56 mówi o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia. I to jest jedyna przesłanka uzasadniająca rozwód. Natomiast przyczyny uzasadniające rozwód można podzielić na zawinione i niezawinione. Do tych pierwszych zalicza się m.in.: uzależnienia (w tym alkoholizm), agresja lub groźba jej użycia (także przemoc psychiczna), nieróbstwo, niewierność, niegospodarność, nieetyczne działanie. Przyczyny niezawinione uzasadniające rozwód to choroby (w tym psychiczne), niezgodność charakterów, niedobór seksualny.

Jak napisać pozew i jakie elementy powinien zawierać?

Pozew jest pismem rozpoczynającym postępowanie procesowe, musi zawierać oznaczenie sądu, do którego jest wnoszony, imiona i nazwiska powoda i pozwanego, jak również żądanie kierowane do sądu (rozwód z orzeczeniem o winie, podział majątku wspólnego, orzeczenie alimentów wobec powoda lub dzieci). Art. 436 § 1, Kodeksu postępowania cywilnego mówi o tym, że jeśli sąd uzna, że są widoki na utrzymanie małżeństwa, może skierować strony do mediacji.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Jakie przyczyny rozwodu zawrzeć w pozwie, żeby sąd nie skierował stron do mediacji?

Przede wszystkim możliwe do udowodnienia.Skonfliktowani małżonkowie, pod wpływem emocji, są często w stanie przypisać drugiej stronie wiele różnych, spośród podanych wyżej przyczyn uzasadniających rozwód. Jednak pozew powinien zawierać także dowody, jakie mają być uwzględnione w postępowaniu sądowym. Mogą być to dokumenty, zeznania świadków. Na rozprawie rozwodowej sąd będzie też przesłuchiwał małżonków. Przyczyny rozwodu w pozwie muszą być możliwe do udowodnienia w trakcie postępowania. Pamiętać należy, że sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania, jak również po to by, rozstrzygnąć inne sporne kwestie.

Jeśli masz problem z napisaniem pozwu rozwodowego to zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *