a) ograniczenie władzy rodzicielskiej – w postanowieniu Sad wskazuje o jakich elementach rodzic, który ma ograniczoną władze rodzicielską może decydować. Czyli np. o paszporcie, o zdrowiu, o wyborze szkoły itp.

b) pozbawienie władzy rodzicielskiej – pomimo pozbawienia władzy rodzicielskiej, rodzic może kontaktować się z dzieckiem i jest zobowiązany do płacenia tzw. alimentów. Są to 3 odrębne roszczenia.