Alimenty – adwokat Warszawa

Władza rodzicielska powstaje w momencie narodzin dziecka i trwa aż do uzyskania przez nie pełnoletności. W sytuacji, gdy rodzice decydują się na rozwód, obie strony zwykle zacięcie walczą o prawa rodzicielskie, ale w tym wypadku rolą adwokata lub radcy prawnego jest nie tylko zabezpieczenie interesów klienta, ale także dobro dziecka.

Postępowaniu o ustalenie władzy rodzicielskiej mogą towarzyszyć następujące roszczenia (złożone w jednym bądź dwóch pismach, jednak można później połączyć sprawy do wspólnego rozpoznania):

  • Żądanie alimentów na rzecz małoletnich dzieci lub współmałżonka – obowiązkiem rodziców jest zabezpieczenie dobra materialnego dziecka. Jeśli któraś ze stron się z niego nie wywiązuje, można złożyć przeciw niej pozew o alimenty, a następnie egzekwować zasądzone kwoty w drodze postępowania przed komornikiem.
  • Żądanie o zaprzeczenie ojcostwa – jeśli mąż matki dziecka zaprzecza, że jest ojcem dziecka, może złożyć przeciw Niej pozew w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka. Po przekroczeniu tego terminu zaprzeczenie ojcostwa jest możliwe tylko jeżeli wytoczy je prokurator.
  • Ustalenie częstotliwości kontaktów z dzieckiem – każde z rodziców ma prawo do kontaktu z dzieckiem bez względu na to czy są małżeństwem, czy nie. Dziecko ma prawo do mamy i taty. Dotyczy to także rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej. Częstotliwość kontaktów powinna być określona w planie wychowawczym załączonym do pozwu rozwodowego.