Separacja  – przesłanką jest zupełny rozkład pożycia małżeństwa, nie jest wymagana trwałość.