Rozwód Warszawa

Sprawy o rozwód to jedne z najczęstszych rozpraw, z jakimi styka się adwokat i radca prawny, specjalizujący się w prawie rodzinnym. Towarzyszy im zwykle stres, niepokój i ogromne nerwy wśród Stron i świadków. Rolą profesjonalnego prawnika jest więc nie tylko specjalistyczne wsparcie, ale także studzenie emocji.

Służę pomocą w następujących sprawach:

  • Rozwód bez orzekania o winie
    Jeśli strony są w stanie się porozumieć, najlepszym i najtańszym rozwiązaniem będzie rozwód bez orzekania o winie. Takie postępowanie może się skończyć na jednej bądź dwóch rozprawach.
  • Rozwód z orzeczeniem o winie
    Gdy do rozpadu małżeństwa przyczynia się jedna ze stron (zdrada, alkoholizm, narkomania, stosowanie jakiejkolwiek formy przemocy), droga najczęściej nie kończy na polubownym rozwiązaniu sprawy i składa się do sądu powództwo o rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie. Postępowanie jest wówczas dłuższe, ale jeśli sprawa będzie wygrana, koszty procesu ponosi wyłącznie przegrana strona.
  • Rozwód z eksmisją
    Eksmisja jest możliwa, gdy jeden z małżonków stanowi zagrożenie dla zdrowia i spokoju drugiej ze stron. Tego typu postępowania nigdy nie są łatwe. Naganne zachowanie jednego z współmałżonków musi być poparte solidnymi dowodami np. w postaci dokumentów lub dowodami osobowymi w postaci zeznań świadków. Pomocne mogą być odpisy wyroków sądowych w sprawach karnych, zaświadczenia o leczeniu odwykowym, niebieska karta. Eksmisja jest możliwa tylko w sytuacji, gdy zajmowana nieruchomość jest własnością lub współwłasnością Strony Pozywającej.

Zajmuję się również ustaleniem częstotliwości kontaktów z dziećmi i wysokości alimentów. Zawsze staram się możliwie szybko, bezstresowo i najmniejszym kosztem zakończyć sprawę. Jeśli znalazłaś/eś się w tej niełatwej sytuacji, zachęcam do kontaktu. Wspólnie łatwiej będzie nam wyjść z niej obronną ręką.