Rodzina zastępcza – w celu ustanowienia rodziny zastępczej należy złożyć wniosek do Sądu Rodzinnego oraz spełniać szereg warunków zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.