Podział majątku – zgodny oraz bez zgody drugiego małżonka. Możliwy jest podział wszystkich składników majątku wspólnego małżonków. Zgoda drugiego małżonka na podział majątku wspólnego nie jest wymagana.

a)      Sporny  – wyższa opłata za wniosek o podział majątku.

b)      Niesporny- niższa opłata za wniosek o podział majątku.