00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Prawnik rozwód Mokotów

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Nasza kancelaria kieruje swoje usługi do osób szukających pomocy prawnej w sprawach o rozwód. Sprawy rozwodowe stanowią zdecydowaną większość wszystkich naszych spraw, posiadamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań. Działamy na terenie dzielnicy Mokotów.

Sprawy rozwodowe są traktowane jako szczególne w procesie cywilnym. W jednym postępowaniu Sąd rozstrzyga o małżeństwie a także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.  Zwykle jednak kwestie związane z podziałem majątku budzą wiele problemów i są rozpatrywane w oddzielnych postępowaniach. Zaleca się wręcz, aby podział majątku przenieść do oddzielnego postępowania które niestety często toczy się latami a zakończyć rozwód sprawnie i szybko by móc zacząć nowe życie.

Rozwód – od pozwu do apelacji

Rozpad związku to zawsze wielka tragedia, z którą wiąże się ból, rozczarowanie i poczucie winy. W przypadku związków sformalizowanych musi wówczas dojść do procesu rozwodowego. Jeżeli w czyimś życiu doszło do takiej sytuacji, przed podjęciem jakichkolwiek działań powinien zapoznać się z tym jak wygląda rozwód krok po kroku. 

Cały proces kończenia związku małżeńskiego rozpoczyna złożenie w sądzie dokumentu, jakim jest pozew o rozwód. W dokumencie tym muszą się znaleźć podstawowe informacje o małżonkach (akt małżeństwa, zaświadczenia o uzyskiwanych zarobkach, świadectwa urodzenia dzieci itp.), wybór rodzaju rozpoczynanego procesu (rozwód z orzekaniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzeczeniem o wykonywaniu władzy rodzicielskiej i alimentach) i przede wszystkim powód chęci zakończenia małżeństwa (uzasadnienie pozwu).

Warto nadmienić, że rozwód z orzekaniem o winie (jednego współmałżonka lub obojga) jest bardzo długą i żmudną procedurą, dlatego należy decydować się na nią tylko wtedy, kiedy inne rozwiązania kategorycznie nie wchodzą w grę. Proces trwa wówczas co najmniej półtora roku, a często dłużej i oprócz nas samych angażuje wiele osób trzecich w rolach świadków. Jest to więc bardzo duży wydatek nie tylko finansowy, lecz także emocjonalny i nerwowy. Często okazuje się, że wysiłek włożony w walkę o orzeczenie o winie współmałżonka jest niewspółmierny do osiągniętych na końcu efektów. Na to jednak nie ma reguły.

Dużo prostszą formułę ma rozwód bez orzekania o winie (rozwód za porozumieniem stron), który może zostać uznany przez sąd po jednej lub dwóch rozprawach. Wówczas jednak pozostają do ustalenia kwestie takie jak podział majątku czy prawo do opieki nad dziećmi. Te kwestie również muszą zostać rozwiązane na drodze sądowej. Należy jednak pamiętać, że każda ze stron ma prawo zmienić charakter wniosku i zacząć domagać się orzeczenia o winie współmałżonka. 

Wyrok sądowy uprawomocnia się po 21 dniach i tylko tyle mamy czasu na złożenie wniosku o apelację, jeśli orzeczenie sądu jest dla nas niesatysfakcjonujące. Warto w tym wniosku zawrzeć również uzasadnienie wyroku sądu, o które można się ubiegać w ciągu 7 dniu od jego wydania. Wówczas sprawa przechodzi w ręce sądu apelacyjnego, a nam pozostaje oczekiwanie na wyznaczenie terminu kolejnej rozprawy. 

Jeżeli decydujemy się na rozwód, musimy zadbać o dobrą opiekę prawną. Zwłaszcza w przypadku rozwodów z orzekaniem o winie, sami łatwo moglibyśmy się zgubić w gąszczu przepisów i zasad. Na pewno zresztą przyda się ktoś, kto będzie w stanie wspomóc nas w profesjonalny sposób i spojrzeć na całą sprawę bez zniekształcających rzeczywistość emocji. 

Adwokaci i radcy prawni z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń
Zobacz także: Prawnik rozwód – Żoliborz Prawnik rozwód – Wola Prawnik rozwód – Mokotów Prawnik rozwód – Ursynów Prawnik rozwód – Ochota Prawnik rozwód – Białołęka Prawnik rozwód – Praga południe
Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ