00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Prawnik rozwód Białołęka

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Rozwód – od decyzji do wyroku

Choć coraz mniej par decyduje się na zawarcie małżeństwa, liczba rozwodów jest wysoka. Decyzja o zakończeniu związku zwykle jest trudna i okupiona ogromnym stresem. W przypadku gdy był to związek formalny – rozwiązuje go sąd. Od kilku lat w Warszawie rozwód uzyskuje rocznie ponad 3000 par.

Przyczyny orzeczenia rozwodu

Rozwód jest jedną z trzech przyczyn kończących małżeństwo oraz może nastąpić bez orzekania o winie bądź z orzekaniem o winie jednego lub obojga małżonków. Niezbędną dla sądu przesłanką jest zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Aby go określić i udowodnić, należy zdefiniować pojęcie trwałości. Oznacza ono, że para w przyszłości nigdy nie powróci do siebie oraz nie zamierza dalej dzielić życia. Na żadnym jego poziomie – rozpad zupełny zakłada rozpad więzi uczuciowych, fizycznych i gospodarczych. Jeśli para nie ma absolutnej pewności co do poziomu rozpadu więzy małżeńskich, można zdecydować się na separacje. Jednak, aby uzyskać zgodę sądu na separacje, obie strony muszą być zgodne.

Niezbędne formalności

Pierwszym etapem niezbędnym do uzyskania rozwodu jest złożenie pozwu. Niezbędne jest uzupełnienie danych powoda oraz pozwanego. Istotne jest również, aby podać sąd, w którym ma toczyć się postępowanie. Jeśli para posiada dzieci, należy również dołączyć wniosek alimenty bądź wykonywanie władzy rodzicielskiej. Ostatnim elementem niezbędnym w pozwie rozwodowym jest uzasadnienie zawierające powody rozpadu małżeństwa oraz niezbędne informacje o stanie finansowym rodziny. W następnej kolejności wniosek jest składany do właściwego sądu, zgodnego z miejscem zamieszkania. W przypadku gdy rozwód ma odbyć się w Warszawie, a wniosek zostanie złożony nieprawidłowo, sąd go przekaże.

Na rozprawę rozwodową powinny stawić się osobiście obie strony. W przypadku gdy z przyczyn losowych jest to niemożliwe, należy poinformować sąd z wyprzedzeniem. Również w przypadku nieoczekiwanych trudności komunikacyjnych, wpływających na punktualność należy poinformować sąd. W takich sytuacjach zwykle istnieje możliwość przesunięcia rozprawy o kilka minut.  Warto wcześniej przygotować sobie wypowiedź oraz zastanowić się nad opisaniem sytuacji życiowej.

Możliwe kroki po uzyskaniu wyroku rozwodowego

Jeśli wyrok sądu jest zgodny z oczekiwaniami, już po 21 dniach staje się on prawomocny. Po upływie trzech tygodni należy złożyć do sądu wniosek o odpis wyroku. Jeśli zawierają się w nim części wykonawcze, dotyczące alimentów bądź podziału majątku, należy złożyć wniosek o odpis zawierający klauzulę wykonalności. Jednak, gdy wyrok jest niezgodny z oczekiwaniami, do momentu uprawomocnienia przysługuje prawo do odwołania. Niezależnie od obranej strony, każdy z małżonków ma możliwość odwołania się od wyroku bądź apelacji. Aby móc złożyć apelacje, należy uzyskać uzasadnienie wyroku, na drodze wniosku o uzasadnienie. Po jego otrzymaniu apelacje można złożyć przez 14 dni.

 

Adwokaci i radcy prawni z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń

Zobacz także:
Prawnik rozwód – Żoliborz
Prawnik rozwód – Wola
Prawnik rozwód – Mokotów
Prawnik rozwód – Ursynów
Prawnik rozwód – Ochota
Prawnik rozwód – Białołęka
Prawnik rozwód – Praga południe

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ