00–544 Warszawa, ul. Wilcza 29A lok. 7
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Prawnik rozwód Mokotów

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Nasza kancelaria kieruje swoje usługi do osób szukających pomocy prawnej w sprawach o rozwód. Sprawy rozwodowe stanowią zdecydowaną większość wszystkich naszych spraw, posiadamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań. Działamy na terenie dzielnicy Mokotów.

Adwokaci i radcy prawni z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń

Sprawy rozwodowe są traktowane jako szczególne w procesie cywilnym. W jednym postępowaniu Sąd rozstrzyga o małżeństwie a także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.  Zwykle jednak kwestie związane z podziałem majątku budzą wiele problemów i są rozpatrywane w oddzielnych postępowaniach. Zaleca się wręcz, aby podział majątku przenieść do oddzielnego postępowania które niestety często toczy się latami a zakończyć rozwód sprawnie i szybko by móc zacząć nowe życie.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ