00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Czym jest postępowanie alimentacyjne?

Kancelaria Sprawy Rodzinne Lucyna Szabelska

Alimenty to regularne świadczenie na rzecz osoby fizycznej od osób zobowiązanych do ich płacenia. Alimenty najczęściej dochodzone są na drodze postępowania sądowego. Cechą tego postępowania przed sądem jest to, że to strony zobowiązane są do dostarczenia sądowi materiału dowodowego, sąd w takim postępowaniu podejmuje decyzje na podstawie dostarczonych dowodów. Obowiązuje także zasada równości stron, co oznacza, że zarówno powód, jak i pozwany mają takie same prawa, mogą dostarczać sądowi materiał dowodowy.

Celem sądu jest ustalenie sytuacji finansowej stron, ich możliwości finansowych i potrzeb. Dowody można podzielić na 2 kategorie: dowody dotyczące kosztów utrzymania i dowody dotyczące możliwości zarobkowych (sytuacji finansowej stron).

Dowody dotyczące sytuacji finansowej

Najbardziej kompletnym i wiarygodnym dowodem w sprawie możliwości finansowych strony jest zeznanie PIT za ostatni rok kalendarzowy lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zarobkach z ostatnich miesięcy (najczęściej w przypadku osób prowadzących firmy). Czasami sytuacja finansowa strony nagle zmienia się z powodów losowych, np. choroba, strona pozwana pomimo wysokich zarobków wykazanych w zeznaniu PIT za poprzedni rok, nie jest już w stanie zarobkować na takim poziomie. Zmianę sytuacji należy też wykazać w postępowaniu sądowym, przedstawiając na przykład odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Dowody poświadczające koszty utrzymania

W postępowaniu sądowym należy przedstawić sądowi także dowody świadczące o kosztach utrzymania. Takimi dowodami mogą być rachunki za wydatki stałe: prąd, mieszkanie, media, jak również takie wydatki sezonowe takie, które ponosimy raz na jakiś czas, np. faktury za wizyty lekarskie, zakup odzieży i obuwia, wyjazdy wakacyjne itd.

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób udokumentować zakup żywności. Czy należy zbierać paragony za codzienne zakupy? Przede wszystkim paragon nie jest wartościowym dowodem przed sądem (sądy często oddalają paragony jako dowód), ponieważ przedstawia kwotę, ale nie świadczy o tożsamości nabywcy produktu. Dużym utrudnieniem jest natomiast proszenie o faktury w sklepie przy każdych zakupach spożywczych. Można natomiast przedstawić wyciąg z rachunku bankowego lub codzienne zakupy oszacować na podstawie zasad doświadczenia życiowego. Nie trzeba przedstawiać tomów dokumentów, zgromadzone faktury mają pomóc sądowi oszacować orientacyjną wysokość usprawiedliwionych wydatków danej osoby. Kolejną problematyczną kwestią jest właśnie pojęcie usprawiedliwionych wydatków.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

 

Co należy rozumieć jako wydatki usprawiedliwione?

Jest to kwestia uznaniowa. Zamawianie gotowych posiłków może być potraktowane jako zbyteczny wydatek, ale może być także wydatkiem usprawiedliwionym, jeśli stan zdrowia danej osoby wymaga przestrzegania specjalnej diety.

Zestawienie wydatków

Najlepiej sporządzić zestawienie wydatków, w którym wydatki podzielone będą na kategorie (edukacja, odzież i obuwie, rachunki). Pamiętajmy, że zestawienie musi przedstawiać prawdziwą sytuację, umieszczając w nim opłaty za prąd, gaz, wysokość czynszu należy uwzględnić liczbę domowników (jeśli domowników jest trzech, to każdy z nich teoretycznie ponosi ⅓ tych opłat, więc przedstawione kwoty należy podzielić na trzy).

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ